Anatomi dersinde öldürülen köpeğin hesabı sorulsun

Anatomi dersinde öldürülen köpeğin hesabı sorulsun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 150.000.
150.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.

Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu (HADMEK) tarafına Deneye Hayır Platformu bu kampanyayı başlattı

Başlattığımız bu kampanya ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesinde derste öldürülen köpeğin hesabının sorulmasını talep ediyoruz.

Bir öğretim üyesinin anatomi dersinde köyden getirildiği söylenen canlı ve sağlıklı bir köpek anesteziye alınmış ve sonrasında "ölümle sonlandırılan" bir prosedür gerçekleştirilmiştir. Tanık olan öğrenci beyanlarına göre, anesteziye alınan ve canlı olan hayvana kadavra olabilmesi için kimyasal (formaldehit) enjekte edilmiş ve son olarak boynu kesilerek öldürülmüştür.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sosyal medya hesabından bir açıklama yapılarak, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ifade etmiş ve incelemenin sonunda da,  Yükseköğretim Kanununa ve Hayvanları Koruma Kanununa aykırı bir durum oluşturmadığı” sonucuna varıldığı cevabı verilmiştir.

Tarım Bakanlığı "Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik" çerçevesinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne deney izni vermiştir, bu doğru. Ancak deneylerde kullanılacak türler izninde; fare, sıçan, hamster ve tavşan yer almaktadır, kurumun köpek türü için deney yapma izni yoktur.

Gene aynı mevzuata göre, deneysel ve bilimsel amaçlı çalışmalarda kullanılacak olan türlerin kayıtlı ve ruhsatlı üreticiden alınma zorunluluğu vardır. Öldürülen köpeğin nereden tedarik edildiğine dair, tutulması yasal olarak zorunlu olan kayıtlar kamuoyuyla paylaşılacak mı?

Yani görüyorsunuz ortada çok ciddi bir haksızlık ve kanunsuzluk var. Sonuçta bu köpek öldüğüyle kaldı. Benzer durumların yaşanmasını önlemek için bu durumun hesabını birlikte sormalıyız.

İşte bu yüzden gelin imzalarınızla Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu’nu (HADMEK) birlikte göreve davet edelim.   

Çünkü HADMEK, yönetmeliğe aykırı hareket eden yerel etik kurulların çalışmalarını 21. maddeye göre durdurmak ya da yönergelerini feshetmekle yükümlü.

Talebimiz, HADMEK’in olayla ilgili bir soruşturma komisyonu oluşturularak; adı geçen yerel etik kurulunun izin belgelerinin, öğretim üyesinin deney hayvanı kullanım sertifikası olup olmadığının, köpek türü için izni olmayan kurumun yasaya aykırı şekilde bu türü kullanma dayanaklarının araştırılması ve Yönetmelik gereği gereken cezai işlemlerin yapılmasını ve soruşturma esnasında yerel etik kurul çalışmalarının askıya almasıdır.

Lütfen değerli imzalarınızla talebimize katılın. Benzer hukuksuzlukları duyurmak ve önüne geçebilmek için bir arada olalım, HADMEK’i görevini yapmaya hep birlikte davet edelim.

Şimdiden teşekkürler

Deneye Hayır Platformu

Not: Biz konuyla ilgili açıklama isteyen dilekçemizi CİMER üzerinden yolladık ancak yanıt alamadık. İmzalarınız ve paylaşımlarınızla konuyu gündeme getirmemiz çok önemli. 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 150.000.
150.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.