Sitinosiz hastaları göz ilacı bekliyor eğer kullanmazsa görme yetisini kaybedecek...

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


Sistinozis hastasi yurtdışından gelecek olan ilaçların sgk tarafından karşılanmasını istiyoruz. Meclise sunulmasını istiyoruz...Bugün Sgk imzanı bekliyor!

Sgk bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Sistinosiz hastaları göz ilacı bekliyor eğer kullanmazsa görme yetisini kaybedecek...Bir imza yeter». Sgk ve imza atan diğer 1.066 kişiye katıl.