Да намалим хранителните отпадъци в Европа наполовина!

0 have signed. Let’s get to 75,000!


Около 55 милиона души в Европа изпитват недостиг на храна, докато през същото време храната, която се разхищава из целия континент, може да изхрани над 9 пъти повече хора.

Ако хранителните отпадъци бяха държава, тя щеше да бъде трета в света по замърсяване с парникови газове след САЩ и Китай.

Това е възмутително.

Сега е исторически момент: Европейският съюз е на път да вземе решение дали да намали хранителните отпадъци на Европа наполовина до 2030.

Това би могло да се превърне в най-амбициозното споразумение за хранителни отпадъци в световната история.

Подкрепете тази петиция, за да можем заедно да се уверим, че този исторически ангажимент за намаляване на хранителните отпадъци няма да бъде обезсилен, а ще доведе до край на разхищението на храна.

От години насам земеделски производители оставят тонове зеленчуци да гният в полето, тъй като са по-малки или имат необичайна форма и не покриват изискванията за търговски вид. Супермаркетите и хранителните вериги ежедневно изхвърлят храна, която е съвсем годна за употреба, вместо да я дават на хора в нужда.

При над 700 милиона гладуващи по света и продължаващото унищожаване на околната среда с цел производство на храна, разхищението на храна е безобразие, което трябва да бъде спряно.

2017 ще е годината за историческо решение от страна на Европейският съюз относно бъдещето на хранителните отпадъци в Европа.

Това е възможност Европа да даде пример като си постави най-амбициозната и правно обвързваща цел за хранителни отпадъци в света, с която се ангажира да намали разхищението на храна в Европейския съюз с 50% до 2030 г.

Но споразумението далеч не е сигурно - то може да бъде „разводнено“. Има вероятност намаляването на хранителните отпадъци наполовина да се превърне в „пожелателна“ доброволна цел, която лесно може да бъде пренебрегната. Някои версии на споразумението  напълно изключват от обхвата му планините от храна, които се разхищават в мащабните ферми и във фабриките на хранително-вкусовата промишленост, въпреки факта, че за един ден някои фирми изхвърлят повече храна, отколкото един човек за цяла година.

Без заобикалки, без уговорки – нужни са целенасочени действия!

Активисти, бизнеси и екологични организации от цяла Европа се обединяват, за да поставят следните искания:

  • Задължителна цел за намаляване на хранителните отпадъци от фермата до трапезата в Европейския съюз с 50% до 2030 г.
  • Да се даде предимство първо на намаляване на хранителните отпадъци, второ - на пренасочване на годната храна към нуждаещи се хора, преди тя да се използва като храна за животни или за други цели, а депонирането й да става само в краен случай.

Моля, присъединете се към нас. Заедно ние можем да убедим Европейския съюз да поеме водеща роля в прекратяването на разхищението на храна. Заедно можем да сложим край на ненужното гладуване на хора и на унищожаването на околната среда, което произтича от него.