Pojďme snížit evropské plýtvání jídlem na polovinu!

0 have signed. Let’s get to 75,000!


Asi 55 milionů lidí v Evropě žije v potravinové chudobě – a jídlo, které po celém kontinentu zbytečně vyhodíme, by je dokázalo nasytit více než devětkrát.

Globálně řečeno, kdyby vyhozené jídlo bylo státem, vypouštěl by do ovzduší třetí největší množství oxidu uhličitého, hned po USA a Číně.

Podle mého názoru je to skandální.

Nacházíme se v histrickém momentu. EU se právě chystá rozhodnout, jestli do roku 2030 sníží evropské plýtvání jídlem na polovinu.

Toto rozhodnutí by se mohlo stát nejambicióznějším plánem na omezení plýtvání jídla v historii.

Pojďme společně zajistit, že tohle historické rozhodnutí nebude oslabeno, pojďme ukončit plýtvání jídlem celkově.

Už sedm let vedu kampaň proti plýtvání jídlem. Viděl jsem doslova miliony kilogramů zeleniny hnít na polích, protože byly trochu moc malé nebo nevypadaly „pěkně“. Viděl jsem stovky bochníků chleba a obložených chlebů vyhazovaných každý den v supermarketech. Viděl jsem supermarkety vyhazovat naprosto normální, chutné jídlo, místo aby ho dali lidem.

Láme mi srdce dívat se na tolik zbytečně vyhozeného jídla, společně s globálním hladem a enviromentálními krizemi.

Tohle všechno musí přestat.

V roce 2017 dojde v Evropské unii k historickému rozhodnutí o budoucnosti plýtvání jídlem v Evropě.

Mohl by to být ten nejambicióznější právně zavazující projekt, jaký jsme doposud viděli, zavazující se omezit plýtvání jídlem v EU o  50% do roku 2030, a poskytující celosvětový příklad řešení plýtvání jídlem.

Ale tato dohoda jeeště zdaleka není jistá – snadno by mohla být oslabena nebo zředěna. Snížení plýtvání jídlem na polovinu by se mohlo snadno změnit na „aspirativní“ dobrovolný cíl, který je snadné ignorovat. Některé verze dohody dokonce vynechávají obrovské spousty jídla plýtvaného na farmách a v továrnách, přestože některé společnosti vyplýtvají více jídla za den než jeden člověk za celý rok.

Teď není čas na žádné „ale“ nebo „kdyby“ - teď potřebujeme konkrétní závazné kroky!

Společně s aktivisty, obchodními společnostmi a enviromentálními skupinami z  celé Evropy teď vyžaduji následující:

  • Zavazující plán na omezení plýtvání jídlem v Evropské Unii na polovinu do roku 2030, od zemědělské produkce až po spotřebitele.
  • Upřednostnění snížení plýtvání jídlem, poté vyčlenění použitelného a jedlého jídla na nakrmení hladových lidí, a teprve poté použití zbylého jídla k nakrmení zvířat nebo k jiným vhodným účelům; skládky by měly být využity jen jako krajní možnost.

Prosím, připojte se k nám. Společně můžeme přesvědčit Evropskou Unii ,aby se stala vedoucí silou směřující k zastavení plýtvání jídlem. A společně potom můžeme zastavit zbytečný hlad, a enviromentální destrukci, kterou způsobuje.