Petition Closed

Pola protección dun animal en perigo de extinción, o Oso Pardo, en Galicia.

This petition was delivered to:
  • Presidente de Galicia
    Alberto Núñez Feijóo
  • Conselleiro de Medio Ambiente
    Agustín Hernández Fernández de Rojas


    Ancares Parque Natural, Courel Parque Natural, SOS Courel started this petition with a single signature, and now has 4,020 supporters. Start a petition today to change something you care about.