SI a la jornada contínua a les escoles de Catalunya

SI a la jornada contínua a les escoles de Catalunya

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 75.000!
Con 75.000 firmas, esta petición se convierte en una de las más firmadas en Change.org

Plataforma Volem Jornada Contínua ha iniciado esta petición dirigida a Josep Bargalló i Valls (Conselleria d'Ensenyament a Catalunya)

SI a la jornada contínua a les escoles de Catalunya.

 

Des de Catalunya, volem reivindicar el dret a la lliure elecció de l'horari escolar, en aquest cas, la Jornada Contínua.

Entre els avantatges de la Jornada Contínua escolar trobem: la millora del rendiment acadèmic, reducció del cansament dels alumnes, descens de l'absentisme, millores en la salut infantil i una millor conciliació familiar.

A la majoria de les comunitats autònomes, la Jornada Contínua ja fa temps que funciona amb èxit. I en els centres pilots en els que s'han implantat de manera provisional, ha estat un rotund èxit també.

Des de aquesta plataforma, sol·licitem als responsables de la Conselleria d'Ensenyament, ens otorguin la possibilitat de fer votacions a tots els centres escolars de Catalunya.

Tenim un clar exemple a Catalunya en el que diverses escoles públiques de Barcelona (i cap d’elles són escoles pilot), gaudeixen d‘una Jornada Contínua.

La nostra petició es el dret a escollir des de TOTS els col·legis públics amb una sola proposta emmotllable, sense traves des dels alts càrrecs (de la mateixa manera que varen poder triar les escoles esmentades en el paràgraf anterior), una Jornada Contínua amb el següent exemple:

Les hores a realitzar tant l’alumnat com el professorat, serien les mateixes però compactades per als alumnes. No es perdria el menjador ni tampoc el dret d'una beca. Únicament es realitza una remodelació d'horaris quedant d’aquesta manera:

Hora d'entrada: 9:00h

Hora de sortida dels infants que NO es queden a dinar: 14:00h

Menjador: 14:00h – 16:30. Amb la possibilitat de recollir-los a 15:30h.

Pensem en la mainada!

La continuada volem tenir, tenim dret a decidir!

 

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 75.000!
Con 75.000 firmas, esta petición se convierte en una de las más firmadas en Change.org