Doğrulanmış başarı

Shangri-La oteli önündeki yol ve Kadıköy iskelesi satılık değil, kamusaldır! @istanbulvilayet @BesiktasBel @istanbulbld

Bu kampanya 3.321 destekçi ile değişim yarattı!


Kadıköy iskelesi yanında, nice sohbetin denize karıştığı çaycı kaldırıldı bir gün. Shangri La otelinin yapımı için tüm sınırlar zorlandı, kanunlar delindi, endüstriyel miras yok sayıldı, gereken tüm koşullar sağlandı. Sonuçta 7 katı 0 kotu altında, 7 katı üstünde, 14 katlı, 7 yıldızlı otel, 12 Mayıs 2013' te hizmete açıldı. Başbakanlık ofisinin yanında, Beşiktaş kıyısına en fazla 10 m. uzaklıkta.

Bardağı yeni bir bardak dolduracak kadar taşıran nokta ise 21 Mayıs 2013'te, halk ve haberciler bilgilendirilmeden otel önünden geçen araç yolunun kapatılması ve yaya yolunun kısıtlanması oldu. Shangri-La oteli özel kullanımına ait araç yolu fikri gündeme geldi. Gri beyaz renkli, tüm araç yolunu kapatan ve yaya geçişini kısıtlayan, yere çakılan metal bloklarıyla kaldırımın da bir kısmını kaplayan bir kapı şu an Beşiktaş sahilde, Kadıköy iskelesine giden yol üzerinde bulunmakta. 21 Mayıs itibariyle halkın kapının kalıcılığına dair sorularına kararsız yanıtlar verilirken, 24 Mayıs' ta, açıkça, güvenlik görevlisi ile birlikte, yolun kalıcı olarak kapatıldığı bilgisi sunuldu.


Henüz hayatımızı etkilemekte olmasa da, taşıdığımız bir diğer endişe Kadıköy iskelesinin otelin özel kullanımına ayrılmasıdır.

Bu uygulamaların yasallığını tartmak adına öncelikle Kıyı Kanunundan, Nisan 2013'te ortaya konan yeni teklifte bile değiştirilmemiş bir kısmı vurgulamak isterim.
Kıyı Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe göre:

Madde 5: Genel Esaslar
- Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır.

- Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

- Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz.

Bir imar yolunun kaldırılması ve deniz ulaşımına ait bir kamusal yapı olan iskelenin kaldırılması anlamına gelen uygulamaların yapılması, plan değişikliği ile sağlanabilir. Nisan 2013' te ortaya konan yeni Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte, plan değişikliklerine dair kararların arasında şunlar bulunmaktadır:

- Yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen plan değişikliklerinde, kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla ayrıca kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu hazırlanır veya hazırlatılır.

- İmar planlarında, kamu yararına bir zorunluluk olması halinde; yoğunluk, emsal ve kat artışı kararı getirmeyen, teknik ve sosyal alanların kaldırılması - küçültülmesi - yer değiştirilmesine sebep olmayan, plan değişiklikleri yapılabilir.

- İmar planlarında bulunan teknik ve sosyal altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi ve yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:

a) İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı, Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır.

b) İmar planındaki aktif yeşil alan, çocuk bahçesi, pazar alanı, yol, yaya yolu ve benzeri alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesislerin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.

Yol, bilgilendirmesiz ve yeni yol sağlanmadan kapatılmıştır; kent merkezinde ulaşım olumsuz etkilenmektedir.

İskelenin işlevini kaybetmesi, diğer iskelede bir yığılma yaratacaktır. Nüfusu sürekli artan İstanbul'da, belki de sefer sıklığının artırılması gündeme taşınmalı iken, deniz trafiğini ve araçları kullanan halkı zorlayacak ve sıkıştıracak bir karara yönelinmiştir. Yeni bir iskele yapımı (yer de yok ama...) süreç içinde gündeme gelebilir, ama bu, sorunu aşmayı sağlamaz. Kamusal alanda böylesine gözler önünde bir ayrışma yaratmak, çatışmayı çağıracaktır!

Kamusal alanlarımızı, toplumsal ilişkilerimizi de yaşatmamız adına korumamız gerekir. Umarım imzalarımız, böylesi büyük bir ihlalin önlenmesinde ve vatandaş olarak temel haklarımızın hatırlanmasında başarı sağlar.

Yetkili kurumları hatalarını düzeltmeye davet ediyorum.Bugün Esin imzanı bekliyor!

Esin Verim bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Shangri-La oteli önündeki yol ve Kadıköy iskelesi satılık değil, kamusaldır! @istanbulvilayet @BesiktasBel @istanbulbld». Esin ve imza atan diğer 3.320 kişiye katıl.