Continuïtat del programa Referents d'Ocupació Juvenil

Continuïtat del programa Referents d'Ocupació Juvenil

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1500!
Con 1500 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales
Defensores del Projecte Referents d'Ocupació Juvenil ha iniciado esta petición dirigida a Servei d'Ocupació de Catalunya y

Benvolgut/Benvolguda


Al mes de maig de 2015, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) va possibilitar incorporar a les administracions públiques locals catalanes la figura del tècnic/a impulsor/a. Va ser a través de la subvenció "Xarxa d’impulsors de la Garantia Juvenil" (Ordre EMO 381/2014), per dur a terme, a cada comarca, la difusió de la iniciativa i l’activació del jovent al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb l'objectiu principal de reduir l’atur juvenil. La durada d’aquest projecte va ser de 3 anys.


A finals del 2018, mitjançant l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, es va posar en marxa el Programa Referent d'Ocupació Juvenil. Aquesta iniciativa ha permès l'establiment d'una figura que ha esdevingut referent d'ocupació juvenil en cada comarca. Dos han estat els objectius principals: per una banda, treballar coordinadament amb els diferents dispositius de les administracions públiques que treballen amb les persones joves; de l'altra, proporcionar la millor atenció possible a les persones joves, especialment aquelles més vulnerables, per tal d’oferir-los els recursos més convenients tenint en compte les seves circumstàncies personals i/o socials.


Actualment, la situació en què ens trobem els/les tècnics/ques que han dut a terme aquest programa, també prorrogat tres anys, és que finalitzen els contractes a finals de desembre de 2021. Com cada any per aquestes dates, es genera aquesta inestabilitat laboral, per no saber si hi haurà continuïtat del programa o no.


Des de l'any 2015 s'ha mantingut que la figura de l’Impulsor/a, i actualment la de Referent, s'hauria d'incloure al Contracte Programa. Però ja són 6 anys que el projecte es finança a través de subvencions del SOC. Aquest fet genera una incertesa als ens locals, ja que amb la normativa vigent en referència a la contractació, impossibilita, en molts casos, poder mantenir el mateix treballador/a, tot i la bona feina ben feta, i la bona voluntat dels diferents ens públics per contractar.

La consolidació de cada tècnic/a Referent d’Ocupació Juvenil a les diferents comarques de Catalunya és evident, i segueix sent una peça clau per continuar treballant per reduir les altes xifres d’abandonament escolar (17%), fracàs educatiu (20%) i atur juvenil (40%).


A més, el marc legal concret del programa Referent d'Ocupació Juvenil, publicades al DOGC, concretament a l’ORDRE TSF/200/2018, de 29 de novembre, recull un compromís que manifesta:


Aquestes noves unitats assentaran les bases per establir un servei estructural al sistema per dur a terme la coordinació i crear un nexe de relació entre els diferents dispositius que les diferents Administracions Públiques tenen per treballar amb persones joves, sobretot les que tenen dificultats en el seu desenvolupament personal, acadèmic, laboral, etc.

Per tant, per tal de continuar amb una atenció de qualitat que doni resposta a les necessitats del jovent, demanem:

· Aprofitar les sinergies territorials desenvolupades durant aquests 6 anys, per tal de donar continuïtat i qualitat a la feina realitzada.

· Mantenir el treball en xarxa i transversal creat per aconseguir objectius compartits entre els diferents agents amb els quals es treballa: Salut, Serveis Socials, Ensenyament, Ocupació, Justícia juvenil, Joventut, Oficines de Treball, Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, entitats locals i comarcals, etc.

· No trencar el vincle creat amb el jovent, sobretot amb els més vulnerables.

· Continuar donant valor a totes les Oficines Joves de Catalunya.

· Acabar amb la precarietat laboral dels diferents orientadors/es.


Tots aquests punts van en concordança amb allò que han dit en els últims mesos els consellers de la Generalitat de Catalunya Roger Torrent (Empresa i Treball) i Violant Cervera (Drets Socials):

29/06/2021. Roger Torrent, Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya: "Encarem el doble repte de la recuperació i la transformació del model productiu per fer-lo més sostenible i amb les persones al centre".

Font: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Conseller-Torrent-Encarem-el-doble-repte-de-la-recuperacio-i-la-transformacio-del-model-productiu-per-fer-lo-mes-sostenible-i-amb-les-persones-al-centre


05/10/2021. Violant Cervera, Consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, ha reivindicat que “un país que no inverteix en el seu jovent no té futur” i ha assegurat que “si volem un model de progrés, benestar i sostenible en tots els aspectes, aquest ha de posar els joves al centre i garantir-los unes bones trajectòries vitals i unes condicions de vida dignes”.

Font: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/414258/consellera-cervera-proposa-revisio-actualitzacio-llei-politiques-joventut


Veient la bona voluntat del conseller d’Empresa i Treball i la Consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, i tenint en compte les seves declaracions públiques,  i perquè totes les paraules manifestades es transformin en fets:


Demanem la continuïtat del programa, amb la forma jurídica més adequada, i mantenint els mateixos treballadors/es que han configurat les unitats d’atenció a les persones joves.

 

Signat: 

Defensores del projecte Referents d'Ocupació Juvenil

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1500!
Con 1500 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales