Selahattin Demirtaş Serbest Bırakılsın

Selahattin Demirtaş Serbest Bırakılsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 75.000.
75.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na (Anayasa Mahkemesi - Ankara) ve tarafına Demokrasi Gönüllüleri bu kampanyayı başlattı

"Kimse fikirlerinden, görüşlerinden, inançlarından dolayı farklı bir muamaleye uğratılamaz ve cezalandırılamaz".

Demokrasi, tüm fikirlerin eşit koşullarda yarışması ve yurttaşları kazanması varsayımına dayanır.

Selahattin Demirtaş'ın, hiç bir mahkumiyeti olmadan tutuklu bulunması zaten esastan tutukluluğun bir fiili cezaya dönüştürülmesidir. Çünkü bağımsız mahkemelerce açık olarak ve yasalara dayanarak verilmiş bir karar olmadıkça herkes masum olarak kabul edilir ve edilmelidir. Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu her şeyden önce bu ilkenin ihlalidir.

Kaldı ki Selahattin Demirtaş seçilmiş bir vekil ve mecliste grubu olan güçlü bir partinin Genel Başkanıydı ve halen de önemli bir yöneticisidir.

Milletvekili dokunulmazlığı her şeyden önce vekillerin tam bir özgürlük içinde kanunlarca yasak olarak bile görülmüş olsa böyle fikirleri bile savunmaları için vardır. Çünkü bugün yanlış görünen bir düşünce veya hareket yarın doğru görülebilir. Aksi takdirde böyle bir değişim olanaksız olur.

Selahattin Demirtaş'ın bir vekil ve parti başkanı olarak tutuklanması parlamentarizmin en temel ilkelerinden birinin, dokunulmazlık ilkesinin çiğnenmesidir.

Bu duruma son verilmesi için Anayasa Mahkemesi'ni, Yargıtay', Yüksek seçim Kurulu'nuı göreve çağırıyoruz.

Yurttaşlık haklarımızın bir gasbı olan bu hukuksuz, adaletsiz ve demokrasinin en temel ilkelerine bile aykırı olan bu duruma son vermek ve asgari ölçüde adil bir seçim için Demirtaş serbest bırakılmalıdır.

Bu vesileyle tüm yurttaşları bu hakkı ve eşitliği sağlamak için bu kampanyaya katılmaya çağırıyoruz.

Demokrasi Gönüllüleri

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 75.000.
75.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.