Confirmed victory

Dikkuyruk Ördeğin başına gelmedik kalmadı... Şimdi de uçaklar iniyor.

Seabird Havayolu Şirketi’nin İstanbul, Haliç ile Ankara Mogan Gölü arasında başlatacağı deniz uçağı seferlerinin haberleri her yerde. Yakın zamanda başlaması planlanan seferler gerçekleşirse, son kalan cennetlerden biri daha elimizden kayıp gidecek, üstelik Ankara’lıların nefes alıp verebildiği, sevdiklerinin  elinden tutup gezdiği Mogan Gölü gürültü kirliliğinden artık gezilemeyecek.

Bizler Ankara Kuş Gözlem Topluluğu ve doğa severler olarak Mogan Gölü’ne uçak inip kalkmasının nelere mal olabileceğinin farkındayız. Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Mogan Gölü, 53 familyadan 227 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Dikkuyruk Ördek dahil olmak üzere nesli tüm dünyada tehlike altındaki 5 kuş türünü barındırıyor. Üstelik Türkiye’de bilinen görülen bütün balıkçıl türleri, grisi, erguvanı, alacası, gece ve sığır balıkçılı, hepsi gölde var. Göl, bölgede kalan tek sulak alan ve barındırdığı canlı türleri bakımından son derece önemli bir yaşam alanı.

Mogan Gölü hem üreyen kuş türleri için önemli, hem de Avrupa ile Afrika kıtaları arasındaki kuş göç yollarının üzerinde. Kuşların göç sırasında durup dinlendiği ve beslendiği bu sulak alanlar neredeyse hiç kalmadı. Bu duraklar milyonlarca senedir göç eden kuşlar için ölüm kalım meselesi. Şimdi bu gölün üzerine motoru harıl harıl çalışan koca uçaklar indiğini düşünün. Kuşlar kaçışıyor, ürküyor, kırılan yumurtalar ve terk edilmiş yuvalar. Son kalan üreme alanları da elden gitmiş.

Bu projenin etkisi sadece kuşlara ve sucul ekosisteme yönelik değil. Ankaralı için Mogan çok önemli bir dinlenme, gezme ve mesire yeri. Sevdikleriyle Mogan’da gezmemiş Ankaralı var mıdır? Böyle giderse zaten hiç yapılamayacak. Başkentlilerin sessizce vakit geçirdikleri, hafta sonlarında dolaştıkları, aileleriyle vakit geçirip çocuklarına doğayı öğrettikleri ve kuş gözledikleri bu alandaki olumsuz gidişat durdurulamaz is kuşların cenneti yerine cehennemine dönüşecek.

Sadece daha çok kar ve ekonomik bakış açısıyla, bu kadar hassas bir ekosistemi bozmak yerine küçük boyutlu uçaklar doğaya ve biyolojik çeşitliliğe zarar vermeden yine Ankara'ya hizmet verebilir ve alternatif alanlarda pist olasılıkları değerlendirilebilir. Motorlu teknelere bile izin verilmemesi gereken bir göle uçakların inip kalkmasından sadece yaban kuşları değil, insanlar da ciddi şekilde olumsuz etkilenecekler. Mogan Gölü'nün, içerdiği yaban hayatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması için koruma amaçlı izleme ve acil yardım için kullanılan tekneler dışında hiç bir aracın gölde kullanımına izin verilmemeli.

Ankara Kuş Gözlem Topluluğu olarak yetkililerin derhal uluslararası sözleşmelerin ve ilgili ulusal mevzuatın uygulanmasını, bu konuda gerekli önlemi almasını ve bu "korunan alanda" deniz uçağı seferlerini başlamadan engellemesini talep ediyoruz. Bu akla mantığa ve kanunlara sığmayan uygulamanın yapılmayacağına dair açıklama yaparak kamuoyunun ve vatandaşların endişelerini ortadan kaldırmalarını bekliyoruz.

Bu hepimizin gelecek çocuklarımız ve torunlarımız için görevi. Bu kampanyaya destek vererek üzerinize düşeni yapabilir, Ankara'nın yegane sulakalanını gelecek kuşaklara temiz ve sağlıklı bir şekilde devredilmesini sağlayabilirsiniz.

Letter to
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Hipodrom Cad. Yenimahalle/Ankara Sn. Melih Gökçek, Ankara BB Başkanı
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Balgat/Ankara Sn. Erdoğan Bayraktar, Çevre ve Şehircilik Bakanı (Bakanlık Makamına)
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TVK Genel Müdürlüğü, Beştepe/Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
and 2 others
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DKMP Gn.Md.lüğü, Söğütözü/Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Seabird Havayolları Genel Müdürlüğü, Bebek/İstanbul Kürşad Arusan
Konu: Mogan Gölü'nün havaalanı olmasındaki sakıncalar

Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar, Ramsar Sözleşmesi ve Bern Sözleşmesi kapsamında ve ayrıca "Çevre Kanunu" ve "Sulakalanlar Yönetmeliği" gibi ilgili ulusal mevzuatımız gereği koruma altında ve uluslararası öneme sahip bir sulakalan olan ve toplamda 53 familyadan 227 kuş türü ve Dikkuyruk Ördek dahil olmak üzere nesli dünyaca tehlike altında 5 kuş türünü barındıran Mogan Gölüne Seabird Havayolları tarafından deniz uçağı indirileceği ve su pisti olarak kullanılacağı haberlerine geniş bir şekilde medyada yer verilmiştir. Yine aynı haberlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in buna izin verdiği ve seferlerin bir ay içinde başlayacağı yer almaktadır. Bu haberlere herhangi bir tekzip yapılmamıştır.

Bu alan herhangi bir göl değil, bir Özel Çevre Koruma Bölgesidir. Motorlu teknelere bile izin verilmemesi gereken bir göle uçakların inip kalkması ile Gölde sadece yabanıl kuş türleri değil, insanlar da ciddi şekilde olumsuz etkileneceklerdir. Ayrıca uçuş güvenliği insan hayatı için ciddi bir risk teşkil etmektedir. Dünyada bırakın sulakalanları, kuşların nispeten az olduğu havaalanlarında bile uçaklara kuş çarpması sonucun birçok kaza ve yüzlerce ölüm vakaları kayıtlardadır. Mogan'da kuğu, kızıl şahin, balık kartalı, leylek ve gri balıkçıl ile erguvani balıkçıl türleri sıklıkla görülen büyük kuş türlerindendir. Bunların her seferinde uçaklarla iniş ve kalkışta karşı karşıya gelecekleri kesindir. Bu konuda Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden bu korunan alandaki yaban hayat ve türler hakkında bilgi alınmalı ve projeye izin verildi ise izinlerden önce mutlaka resmi görüş alınması gerekirdi. Ancak gelişmelerden bunun böyle olmadığı anlaşılmaktadır.

Mogan Gölü'nün ve içerdiği yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğin korunmasıyla ilgili kurumlardan biri olarak bu konuda acilen bir açıklama yapılması ve buna mahal verilmeyeceği ve Mogan Gölü'ne uçak dahil herhangi bir motorlu su aracının (Gölün korunması amaçlı izlenmesi ve acil yardım amaçlı yetkili araçlar haricinde) girişine izin verilmemesi hususunda gereğinin yapılacağına inanıyorum. Bahsi geçen havaalanı projesine izinler verilmiş ise, bu durumda alternatif yer seçenekleri konusunda değerlendirme yapılması hususu ile Anayasanın vermiş olduğu bilgilenme ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına dayanarak Mogan Gölü'nün korunması çerçevesinde atılacak adımlarla ilgili işlemlerin sonucundan tarafıma bilgi verilmesini ve kamuoyuna açıklama yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Dağıtım:
Gereği:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Söğütözü, Ankara
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Balgat, Ankara (Sn. Erdoğan Bayraktar, Bakan)
Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlığı (Sn. Melih Gökçek, Başkan)
Bilgi:
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Söğütözü, Ankara
Seabird Havayolları Genel Müdürlüğü, Bebek, İstanbul (Sn. Kürşad Arusan)

ANKARA KUŞ GÖZLEM TOPLULUĞU - AKGT started this petition with a single signature, and won with 8,212 supporters. Start a petition to change something you care about.