Scrisoare deschisă / Petiția artiștilor / Granturi pentru sectorul cultural

Scrisoare deschisă / Petiția artiștilor / Granturi pentru sectorul cultural

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
MUZE - Asociatia pentru Teatru, Film, Muzica si Dans started this petition to Premierul Romaniei and

Domnule Președinte

Domnule Premier,

Doamnilor Vicepremieri,

Domnule Ministru al Culturii Bogdan Gheorghiu, 

Spre atenția Guvernului României,

Spre atenția Ministerul Culturii,

01.01.2021

       Vă solicităm de urgență un răspuns la această petiție, având în vedere criza profundă în care s-a adâncit sectorul cultural! După cum știți, zilele acestea se decide soarta unei industrii, așa că sprijinul dumneavoastră, cu privire la artiștii români, poate fi de o importanță istorică. A fi sau a nu fi!

       Rezultat al dezbaterilor și consultărilor publice, la care au participat aproximativ 2000 de artiști, expunem acest compendiu, structurat în 10 măsuri. 

       Punctual, susținem implementarea acestor măsuri, sub forma planului de mai jos, în varianta rectificată a "Schemei de ajutor de stat pentru sectorul cultural" sau transpunerea acestui program într-o formă care să satisfacă aceste măsuri, care vor conserva sectorul cultural avut în discuție, mai exact tot ce inseamna artiștii de teatru, film, muzică, dans, stand-up și nu numai.

 

Măsura 1: 

       Aplicarea unor măsuri de ajutor imediat, nu de proiecte, pentru întreg sectorul cultural. Schimbarea conceptului acestui program din "Schemă de ajutor de stat pentru sectorul cultural" în "Schemă de ajutor de stat și granturi pentru sectorul cultural";

Măsura 2:

       Artistul devine beneficiar principal, direct și imediat al acestor fonduri;

Măsura 3:

       Granturile se alocă fiecărui beneficiar, direct proporțional cu contribuția lui la bugetul de stat, din activități culturale;

Măsura 4:

       Conturarea unei baze de calcul echidistante pentru distribuirea pe segmente de lucru a acestor granturi, funcție de contribuția fiecărui potențial beneficiar la bugetul de stat; În lipsa unei baze de calcul temeinic documentată, solicităm ca din schema de granturi să fie alocat un procent de 51% artiștilor și autorilor, pentru a îi transforma în principali beneficiari;

Măsura 5:

       Eliminarea obligativității de a fi înscris în Registrul Cultural Național până la data de 9 decembrie, drept condiție de eligibilitate pentru aceste granturi;

Măsura 6:

       Suplimentarea veniturilor obținute din drepturi patrimoniale de autor și drepturi conexe, pentru toți autorii, artiștii și producătorii (generic vorbind, titluarii de drepturi), cu 50% din valoarea sumelor încasate de la organismele de gestiune colectivă, în ultimii 2 ani;

Măsura 7:     

       Urmând modelul altor țări europene, solicităm împărțirea granturilor pentru sectorul cultural în două categorii: 1) fonduri de supraviețuire 2) fonduri de relansare a industriei creative;

Măsura 8:

       Consultarea membrilor Asociației MUZE în toate viitoarele dezbateri pe acest subiect, precum și orice alți artiști ce provin din domenii care nu sunt încă reprezentate;

Măsura 9:

       Conturarea unei organigrame a tot ceea ce reprezintă sectorul cultural, pentru a fi mai ușor de înțeles, pe viitor, care sunt beneficiarii oricăror programe destinate acestui sector;

Măsura 10 (referitoare la indemnizațiile acordate de Ministerul Culturii artiștilor care nu își pot desfășura activitatea):

       Acordarea posibilității de a își reporni activitatea, artiștilor care beneficiază de indemnizație și incă nu pot înregistra venituri cu care să depășească pragul de subzistență, prin suplimentarea veniturilor pe care le înregistrează, cu diferența până la totalul indemnizației.

 

Premise:

       Solicităm aceste măsuri, urmând modelul după care au transpus programe similare alte țări din Uniunea Europeană, precum Germania, Belgia, Franța sau Austria. Întărim toate aceste propuneri, plecând de la afirmația Secretarului de Stat pentru Cultură al Guvernului Germaniei, Monika Grütters, făcută în urma anunțării unui program similar cu acesta: “Artiștii nu numai că sunt indispensabili acum, ba sunt chiar vitali”;

       Dorim să evităm ceea ce ar putea fi o greșeală istorică, anume aceea de a crea un program pentru sectorul cultural, fără să luăm în calcul artistul, celula principală a acestui organism;

       Judecând după propunerea de schemă de ajutor de stat, propusă anterior, un artist sau o entitate care nu lucrează cu bilete, ci are alte modalități de a realiza venituri din activități culturale, ar fi putut primi cel mult un microgrant de 4000 de euro, pe când un organizator de evenimente cu vânzare de bilet, adică un operator care lucrează tot cu artiști (!) era eligibil pentru 800.000 de euro, chiar dacă cele două entități exemplificate ar fi înregistrat venituri egale în ultimii doi ani de activitate;

       Am conturat acest plan, ca urmare a consultărilor și dezbaterilor publice pe care le-am organizat în ultimele două săptămâni, la care au participat peste 2000 de artiști și în urma cărora am primit sute de propuneri de la artiști, autori, operatori culturali, formatori/profesori de artiști, etc., din zonele de Teatru, Film, Muzică, Dans, Stand-up și nu numai; În scopul transparenței, prezentăm public acest plan, rezultat în urma comasării principalelor propuneri studiate;

       Facem aceste propuneri și le argumentăm din dorința de a veni în sprijinul instituțiilor de stat, în ceea ce privește conturarea unui program cât mai complet și echitabil de acordare a acestor granturi;

       A nu se înțelege din caracterul imperativ și alarmant al acestei petiții că Instituțiile de Stat nu au avut deschidere către acest subiect, ci doar că dinamica lucrurilor nu a permis o abordare satisfăcătoare pentru toate segmentele culturale impactate.

 

 

Argumentarea măsurilor solicitate:

 

Argumentare - Măsura 1:

      Schimbarea titlului acestui program din "Schema de ajutor de stat pentru sectorul cultural" în "Schema de ajutor de stat și granturi pentru sectorul cultural";

       În primul rând, dorim să liniștim opinia publică și să facem înțeles că artiștii nu solicită bani de la stat, bani care ar putea alimenta alte sectoare, precum sănătate sau educație, ci artiștii își revendică dreptul de a beneficia de o suplimentare de venituri din niște fonduri alocate de Uniunea Europeană, cu această destinație precisă, anume alimentarea sectorului cultural;

       În al doilea rând, e o masură care traduce mai bine propunerea de a defalca acest program în două tipuri de granturi, așa cum am propus în Măsura 7;

 

Argumentare - Măsura 2:

       Artistul devine beneficiar principal, direct și imediat al acestor fonduri;

       Artistul este piatra de temelie a construcției numită industrie artistică, după cum o spune și titlul. Artistul poate ajunge direct la public, fără a avea neaparată nevoie de organizatori de evenimente, impresari, manageri, muzee, edituri, librării, case de producție, agenții de booking, etc, însă niciunul dintre aceste corpuri complementare nu are obiect de activitate fără existența artistului. A nu se înțelege că negăm importanța tuturor acestor entități, căci ele contribuie determinant la ecosistemul nostru, însă dorim să fim foarte expliciți când afirmăm că fără artist nu există acest ecosistem, pentru că nu ar avea ce promova sau vinde. Considerăm, așadar, că artistul trebuie să fie beneficiar principal. Fără artist nu există artă.

       Nu considerăm firesc ca un operator cultural să absoarbă direct fonduri, în momentul zero al aplicării pentru acesta, pentru a lucra cu artiști, pe când artistul să poata beneficia doar indirect de sume de la operatorul cultural, de-abia atunci când restricțiile în vigoare îi vor permite să presteze. Considerăm, așadar, că artistul trebuie să fie beneficiar direct și imediat.

 

Argumentare - Măsura 3:

       Granturile se alocă fiecărui beneficiar, direct proporțional cu contribuția lui la bugetul de stat, din activități culturale;

       În spiritul echității, considerăm că este firesc ca orice beneficiar al acestui program să fie îndreptățit la o suplimentare a veniturilor sale, care să fie direct proporțională cu acestea sau direct proporțională cu contribuțiile aduse de către acesta la bugetul de stat, așa cum este și în cazul pensiilor sau al ajutorului de șomaj;

 

Argumentare - Măsura 4:

       Conturarea unei baze de calcul echidistante pentru distribuirea pe segmente de lucru a acestor granturi, funcție de contribuția fiecărui potențial beneficiar la bugetul de stat; În lipsa unei baze de calcul temeinic documentată, solicităm ca din schema de granturi să fie alocat un procent de 51% artiștilor și autorilor, pentru a îi transforma în principali beneficiari;

       Considerăm că schema de ajutor de stat, propusă anterior, nu era susținută de o bază de calcul pentru măsurile expuse. De altfel, considerăm firesc ca aceste fonduri să fie alocate pe categorii de beneficiari, ulterior identificării tuturor acestor categorii. Până atunci,  considerăm fără echivoc că artistul trebuie să fie principalul beneficiar, exact cum se procedează în alte țări europene, care dezvoltă programe similare;

 

Argumentare - Măsura 5:

       Eliminarea obligativității de a fi înscris în Registrul Cultural Național până la data de 9 decembrie, drept condiție de eligibilitate pentru aceste granturi;

       Cităm din comunicatul postat pe site-ul cultura.ro: "Vor avea la dispoziție 7 zile pentru această preînscriere. Cine nu se înscrie, nu va putea beneficia de sprijinul financiar".

       Argumentul principal e acela că Registrul Cultural Național e departe de a fi exhaustiv, mai ales că termenul de înscriere e mult prea scurt pentru a putea cuprinde toți potențialii beneficiari. În primul rând, ar trebui explicat extrem de clar pe site cui se adresează acest Registru și care este scopul lui, tocmai pentru a încuraja diferitele clase de artiști sau operatori să se înscrie. Vă propunem publicarea unei liste de persoane eligibile, precum și o listă de CAEN-uri eligibile. În acest sens, Asociația MUZE își oferă disponibilitatea de a identifica, alături de dumneavoastră, o bună parte din acești potențiali beneficiari, în sensul conturării unui Registru cât mai cuprinzător.

       De altfel, pentru a respecta măsura conturată inițial de dumneavoastră, vă propunem ca înregistrarea în acest Registru să fie obligatorie pur și simplu anterior aplicării, în loc de a fi obligatorie până la un termen fix.

 

Argumentare - Măsura 6:

       Suplimentarea veniturilor obținute din drepturi patrimoniale de autor și drepturi conexe, pentru toți autorii, artiștii și producătorii, cu 50% din valoarea sumelor încasate, prin organismele de gestiune colectivă, în ultimii 2 ani;

       Facem această propunere, în primul rând, pentru că are o baza de calcul simplă, o transpunere imediată și pentru că satisface segmentul cel mai important al sectorului cultural, artistul. În egală măsură, devin beneficiari imediați soliștii, instrumentiștii, actorii, dansatorii, compozitorii, textierii, editorii, casele de discuri, regizorii, scenariștii, etc. Mai mult decât atât, această măsură ar viza direct peste 20.000 de beneficiari imediați! 

       Propunem ca modalitate de calcul, studierea informațiilor publice, oferite de Organismele de Gestiune Colectivă. De exemplu, putem afla că numai pentru artiști, autori și producători, în aproape integralitatea lor, acestea distribuie către membri și nemembri români aproximativ 25 de milioane de euro pe an, ceea ce ne face să considerăm că suplimentarea cu 50% din valoarea acestor sume, pentru o perioada de 2 ani, ar consuma doar o mică parte din totalul Schemei de ajutor de stat și ar permite acoperirea tuturor celorlalte măsuri, ale căror beneficiari sunt, în multe cazuri, aceleași entități;

       În sublinierea importanței acestei măsuri, amintim că drepturile patrimoniale de autor și drepturile conexe sunt în cele mai multe cazuri singura sursă de venit rămasă artiștilor și autorilor, în această perioadă! Mai mult decât atât, și această sursă a fost puternic afectată de restricțiile în vigoare. Mai exact, încasările din ambiental/comunicare publică, care reprezintă între 30% și 50% din totalul încasărilor provenite din drepturi de autor, au scăzut drastic, având în vedere că o mare parte din operatorii economici din ambiental nu și-au putut desfășura activitatea în ultimele luni, implicit nici nu au plătit licențe pentru drepturi de autor. Chiar și veniturile generate de radiodifuzări și televiziuni au scăzut simțitor. Așadar, considerăm că subvenționarea acestor sume este cea mai benefică măsură imediată pe care o poate aplica Guvernul României.

 

Argumentare - Măsura 7:

       Urmând modelul altor țări europene, solicităm împărțirea granturilor pentru sectorul cultural în două categorii: 1) fonduri de supraviețuire 2) fonduri de relansare a industriei creative;

       Pornim de la premisa că foarte mulți artiști au înregistrat pierderi de venituri de până la 80-100%, de la începutul pandemiei! Așadar, există un segment important de beneficiari ce s-ar încadra în prima categorie, alături de diverși operatori culturali, care se află în aceeași situație și care au nevoie de o suplimentare a veniturilor, cât să își poată acoperi un minim de cheltuieli de funcționare. Chiar și așa, toți aceștia își doresc să își reînceapă activitatea, motiv pentru care considerăm necesară și înființarea unui program de granturi pentru proiecte punctuale, proiecte ce ar reprezenta o investiție în sectorul cultural, menită să rodească, apoi, sume noi către bugetul de stat.

 

Argumentare - Măsura 8:

       Consultarea membrilor Asociației MUZE în toate viitoarele dezbateri pe acest subiect, precum și orice alți artiști ce provin din domenii care nu sunt încă reprezentate;

       Solicităm să fim invitați la consultări, în continuare, pentru transpunerea acestui program, întrucât deținem expertiza necesară pentru identificarea de soluții echitabile și întrucât reprezentăm principalele sectoare de artiști. Ne oferim sprijinul, prin organizarea perpetuă de dezbateri publice, de consultări și prin contribuția la a contura un tablou cât mai complet al sectorului cultural. Mai mult decât atât, am prezentat și vom înainta, cu orice ocazie, numai propuneri ce impactează benefic toți artiștii și autorii, fie că aceștia sunt membri ai asociației noastre sau nu, tocmai pentru a nu avea o abordare discreționară!

 

Argumentare - Măsura 9:

       Conturarea unei organigrame a tot ceea ce reprezintă sectorul cultural, pentru a fi mai ușor de înțeles, pe viitor, care sunt beneficiarii oricăror programe destinate acestui sector;

       Pentru a nu repeta aceasta situație, propunem demararea unui program de creionare a unei organigrame a sectorului cultural, tocmai pentru a porni viitorele proiecte de la cap la coadă și nu invers.

 

Argumentare - Măsura 10 (referitoare la indemnizațiile acordate de Ministerul Culturii artiștilor care nu își pot desfășura activitatea):

       Acordarea posibilității de a își reporni activitatea, artiștilor care beneficiază de indemnizație și incă nu pot înregistra venituri cu care să depășească pragul de subzistență, prin suplimentarea veniturilor pe care le înregistrează, cu diferența până la totalul indemnizației.

       Salutăm încă o dată decizia Ministerului Culturii de a aloca aceste indemnizații, atât de necesare multor artiști! În același spirit, vrem să ajutăm acum, atât Ministerul Culturii să nu consume fonduri mai mari decât este cazul, precum și pe artistul aflat în dificultate să își reînceapă timid activitatea;

       Concret, un artist nu își va începe lucrul, dacă potențialele proiecte identificate nu îi pot aduce, într-o lună de zile, o sumă mai mare decât reprezintă indemnizația, dar își va reîncepe activitatea dacă va ști că sumele contractate într-o lună vor fi suplimentate până la totalul indemnizației. În acest fel, Ministerul Culturii va acorda indemnizații din ce în ce mai mici, care doar vor suplimenta veniturile celui care reintră în activitate, până când acesta va reveni la un prag de câștig ce depășește nivelul indemnizației. 

 

În încheiere:

       Dorim să evităm o greșeală de fond, ce poate deveni un precedent, anume aceea de a crea un program adresat întregului sector cultural, fără să ținem cont că acesta include mulți alți beneficiari, în afară de cei menționați în schema propusă. Spre exemplu, nu ar fi fost eligibili pentru această schemă propusă de Guvern următorii:

        -   majoritatea artiștilor de scenă, instrumentiștii și dansatorii care prestează la evenimente, în schimbul unui onorariu fix și nu în schimbul unui venit din bilete;

        -   actorii de film, regizorii, scenariștii, scenografii, cascadorii, compozitorii, textierii, editorii, coregrafii, etc;

 

Conchidem cu un imbold, ce transcende generații:

"Arta nu este niciodată terminată, ci doar abandonată" - Leonardo da Vinci

 

Vă mulțumim!

Răzvan-Adrian Ailenei - Președinte MUZE - Asociația pentru Teatru, Film, Muzică și Dans,

Elena Ghenoiu - Vicepreședinte MUZE - Asociația pentru Teatru, Film, Muzică și Dans,

Costin Crețulescu - Vicepreședinte MUZE - Asociația pentru Teatru, Film, Muzică și Dans,

Andrei Gâțu - Vicepreședinte MUZE - Asociația pentru Teatru, Film, Muzică și Dans,

împreună cu toți artiștii, autorii și ceilalți beneficiari și susținători semnatari ai acestei petiții

 

Contact purtători de cuvant & presă:

office@asociatiamuze.ro

0723.622.086

 

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!