Prime Minister Scott Morrison: Reunite Chau Van Kham with his family

0 have signed. Let’s get to 10,000!


We urge you to demand the Hanoi government to immediately release Vietnamese-Australian human rights advocate Chau Van Kham

70-year-old Australian citizen Mr Chau Van Kham was sentenced to 12 years in prison, falsely accused of “terrorism”. The Vietnamese government has a long standing history of using arbitrary laws to silence and punish political dissent in violation of international law. Now, an Australian citizen is suffering a severe penalty for supporting pro-democracy advocates in the country.

This harsh sentence was imposed after a lengthy detention of over 10 months, during which the criminal charge was changed and only limited supervised consular visits were allowed. His family and friends hold grave concerns for his health and treatment while in detention. With his health deteriorating and requiring medical attention, he is unlikely to survive 12 years in the harsh conditions of a Vietnamese prison.

In contravention of international law, Mr Chau was denied a fair trial, and he has not been granted access to legal counsel to appeal his sentence. The Vietnamese government did not provide evidence warranting the severity of the sentence, and the due process violations indicate his limited recourse to file an appeal. 

We call on the Australian government to intervene immediately in this case and protect the civil and human rights of an Australian citizen.

In light of recent efforts to broaden trade and security cooperation between Australia and Vietnam, we urge the Australian Government to prioritise these crucial matters of international law and human rights.

*********************************

Thủ Tướng Scott Morrison: Hãy Đoàn Tụ Ông Châu Văn Khảm Với Gia Đình

Chúng tôi kêu gọi ông yêu cầu chính quyền Hà Nội trả tự do ngay cho ông Châu Văn Khảm, một nhà đấu tranh cho nhân quyền người Úc gốc Việt.

Ông Châu Văn Khảm, một công dân Úc 70 tuổi, đã bị quy chụp tội khủng bố và bị kết án 12 năm tù. Lâu nay Chính phủ Việt Nam vẫn luôn sử dụng luật pháp một cách tùy tiện để bịt miệng và trừng phạt những người bất đồng chính kiến, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Nay một công dân Úc đang phải gánh chịu sự đàn áp vì ủng hộ những người hoạt động dân chủ ở Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam đã đưa ra bản án khắc nghiệt này sau khi giam giữ ông Khảm hơn 10 tháng. Trong khoảng thời gian này ông Khảm chỉ được gặp giới chức lãnh sự Úc dưới sự giam sát của công an, và chính phủ Việt Nam đã đổi tội danh gán ghép cho ông, từ âm mưu lật đổ nhà nước sang thành khủng bố. Gia đình và bạn bè rất lo lắng cho sức khỏe và việc điều trị bệnh của ông trong điều kiện giam giữ khắc nghiệt. Với sức khỏe ngày càng suy yếu và cần được điều trị, ông Khảm khó có thể sống trở về Úc sau 12 năm bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt của nhà tù Việt Nam.

Trái với luật pháp quốc tế, ông Châu Văn Khảm đã bị từ chối quyền được có một phiên tòa công bằng, và ông đã không được quyền gặp luật sư để kháng cáo bản án của mình. Chính phủ Việt Nam đã không cung cấp bằng chứng để biện minh cho mức độ nghiêm trọng của bản án, và các vi phạm về thủ tục tố tụng cho thấy việc nộp đơn kháng cáo của ông Khảm đã bị gây khó khăn.

Chúng tôi kêu gọi chính phủ Úc can thiệp ngay lập tức trong trường hợp này và bảo vệ quyền công dân và quyền con người của một công dân Úc.

Trước những nỗ lực gần đây để mở rộng hợp tác thương mại và an ninh giữa Úc và Việt Nam, chúng tôi thúc giục Chính phủ Úc ưu tiên những vấn đề quan trọng về luật pháp quốc tế và nhân quyền.