Prime Minister Scott Morrison: Reunite Chau Van Kham with his family

0 have signed. Let’s get to 7,500!


We urge you to demand the Hanoi government to immediately release Vietnamese-Australian human rights advocate Chau Van Kham

Long-time Sydney resident Chau Van Kham was detained in Vietnam while on a human rights fact-finding mission--days before the UN Universal Periodic Review of the human rights record of the Socialist Republic of Vietnam.

A well known member of the Vietnamese community in Australia, Chau Van Kham has worked to shed light on the Hanoi’s government’s ongoing crackdown of free expression and peaceful activism.

According to media reports, Chau Van Kham was detained in Saigon in mid January while meeting with Nguyen Van Vien. A local Vietnamese, Nguyen Van Vien is a member of the Brotherhood for Democracy, a Vietnamese civil society organisation working to train and educate Vietnamese people about their fundamental rights.

According to his family, Chau Van Kham received his first consular visit after more than two weeks and is being denied legal representation by the Vietnamese authorities.

We are outraged that the Vietnamese authorities have indefinitely detained an Australian citizen and are reportedly considering vague political charges.

We believe that the Australia-Vietnam Comprehensive Partnership can only be realised when the Hanoi government respects basic human rights and treats everyone fairly. We respectfully urge your government to work for the immediate and unconditional release of Australian citizen Chau Van Kham as well as Vietnamese national Nguyen Van Vien.

*********************************

Thủ Tướng Scott Morrison: Hãy Đoàn Tụ Ông Châu Văn Khảm Với Gia Đình

Chúng tôi kêu gọi ông yêu cầu chính quyền Hà Nội trả tự do ngay cho ông Châu Văn Khảm, một nhà đấu tranh cho nhân quyền người Úc gốc Việt.

Là một cư dân lâu năm tại thành phố Sydney, ông Châu Văn Khảm đã bị bắt giữ tại Việt Nam khi ông thực hiện chuyến đi tìm hiểu và lượng định tình trạng nhân quyền tại Việt Nam – vài ngày trước khi diễn ra phiên Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát của Liên Hiệp Quốc về hồ sơ nhân quyền của nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Là một thành viên sinh hoạt tích cực trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu, ông Châu Văn Khảm đã nỗ lực để rọi đèn vào việc chế độ Hà Nội đang đàn áp tự do ngôn luận và các hoạt động đấu tranh ôn hòa.

Theo thông tin thì ông Châu Văn Khảm đã bị giam giữ tại Sài Gòn vào giữa tháng 01/2019 khi ông tiếp xúc với ông Nguyễn Văn Viễn. Ông Nguyễn Văn Viễn là một người ở địa phương và là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, một tổ chức xã hội dân sự Việt Nam hoạt động nhằm huấn luyện và chia sẻ đến người dân Việt Nam về các quyền căn bản của họ.

Theo gia đình, ông Châu Văn Khảm chỉ được lãnh sự Úc thăm lần đầu tiên sau hơn hai tuần bị giam giữ và bị nhà cầm quyền Việt Nam không cho luật sư bảo vệ.

Chúng tôi vô cùng bức xúc vì chính quyền Việt Nam đã giam giữ vô thời hạn một công dân Úc và được tin là họ dự tính đưa ra những cáo buộc chính trị mơ hồ. Chúng tôi tin rằng quan hệ đối tác toàn diện Úc-Việt Nam chỉ có thể thực hiện khi chính quyền Hà Nội tôn trọng các quyền căn bản của con người và đối xử công bằng với người dân.

Chúng tôi trân trọng kêu gọi chính phủ Úc can thiệp để trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho công dân Úc Châu Văn Khảm cũng như ông Nguyễn Văn Viễn quốc tịch Việt Nam.