Sazlı Mahallemizde (Köyümüzde) Maden İstemiyoruz...

Sazlı Mahallemizde (Köyümüzde) Maden İstemiyoruz...

Başlama tarihi:
8 Ocak 2022
Muhatap:
T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve
İmzalar: 9.997Sonraki Hedef: 10.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Cem Ketan

Can suyumuza, canlı yaşama alanlarına, bitki yaşamımıza sahip çıkıyor ve madeni Erzurum Aşkale Sazlı Mahallemizde (köyümüzde) istemiyoruz . . Maden değil! Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz.

Sazlı Mahallemiz'de; Türkmag Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından yapılması planlanan ''Erişim 3154102 numaralı IV - A Grubu Patlatmalı manyezit ocağı ve projesine ait Erzurum Valiliğine Sunulan Proje Tanıtım, Kırma Yıkama Tesisi ''Projesi için.

Sazlı Mahallemiz sınırları ve yakın çevresinde bahsi geçen tesisi kurma faaliyetleri kapsamında çalışma başlattığı; Erzurum Valiliği, Aşkale Kaymakamlığımız tarafından ekte bulunan yazıyla askıya çıkmış olup. Tarafımdan bilgi edinmiş bulunmaktayım.
Aşkale Kaymakamlığımızın; ilgili konu projesi ile ilgili ÇED raporu alınması gerektiği, kararını, ilgili kurumlara bildirdiğini öğrendim. Bahsi geçen projeye itiraz ediyorum ve iptalini istiyorum.

Konu: ''Patlatmalı Manyezit Ocağı ve Kırma Eleme Yıkama Tesisi'' kurulması için; ÇED olumsuz kararı talebimdir.

İtirazlarım:
Erzurum ili Aşkale ilçesi Sazlı Mahallesi Mücavir Alan Sınırları içerisinde yapılması planlanan maden tesisinin, yerleşim yerimize ve tarihi eser niteliğinde türbelerimize ( Kanuni Sultan Süleyman'ın komutanlarından Sefil Baba ) çok yakın ve zarar vermekte. Ayrıca yurt dışı ve yurt içinde yaşayan Sazlı Mahallesi sakinlerimizin mahallemize yapmış oldukları ve yapacakları yatırımları (konutları) özlemini kurdukları, tatillerinde tercih ettiği Erzurumumuzu ve Aşkalemizi de bulunan esnaflarımızın ticaretlerinde etkileyerek zarar verecektir.

Maden Tesisi Projesi;
1.) Köyümüz su kaynağı olan akarsuyumuzun neredeyse tam içinde şantiye ve maden taraması temiz sulama kaynağımızı yok edecek. Tarla ve hayvan sulamasını yaşayan halkımız yapamayacak.
2.) Mahallemizin yaşam destek sistemi olan akarsuyumuza paralel kayın ağaçlarımız ve çeşitli meyve ağaçlarımız zarar görüp yok olacak.
3.) Maden çıkarma esnasında çıkan moloz ve tozu, yıkama artık suyu, yaşayan halkımızın ve evcil hayvanlarımızın akciğerlerini ve vücutlarını İflas etmesine neden olup daha sonraki yaşayan Sazlı Mahalle sakinlerinde kalıtsal rahatsızlıklara neden olacaktır.
4.) Doğal yaşam alanları ve ekosistem bozulacaktır.
5.) Sadece Sazlı Mahallesi değil Aşkale merkeze kadar uzanan akarsuyumuz Karasu dediğimiz Mahalle olarak Gümüşseren Mevkine kadar olan sularda yaşayan kırmızı benekli ender bulunan alabalık neslini sona erdirecektir. Geçen yıl ve bu yıl ciddi balık ölümleri olmuş olup medyada haber olmuştur. Diğer benzer maden işletmeleri yüzünden tarım ve hayvancılık yapılamaz hale gelecektir.
6.) Karasu Nehri, Erzurum Dumlu Dağı'ndan doğan, Keban yakınlarında Murat Nehriyle, Fırat Nehrini oluşturan akarsuyumuz daha sonra Keban Barajına kadar uzamaktadır (uzunluğu 460 km'dir). Bu kadar uzunluğa sahip Karasu Nehrimizin ve birleşerek yaratacağı etki alanının ne kadar büyük olacağını, geçtiği her bölgelerde yaratacağı tahribata bağlı bitki ve canlı popülasyonunun bir daha geri dönülmeyecek noktalara taşıyacağını, zengin ve bir o kadar değerli canlı, bitli örtüsüne zarar vereceği bir daha bu bölgelerde bulunamayacağına inanmaktayım.
7.) Etrafımızda Komşu Mahallelerimizde aynı ciddiyette zarar görecektir.

Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliğinin 11.maddesi 4. fıkrası çerçevesinde ÇED Raporu verilmesine itiraz ediyor. Projenin iptalini istiyorum. ÇED Raporu varsa yukardaki açıklanan sakıncalardan ötürü iptalini ya da bozulmasını talep ediyorum. Anayasanın 56. maddesine göre, "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir." Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Bu amaçla vatandaşların çevresini korumak ve korumaya ilişkin tedbirler aldırmak için mücadele etmek görevidir. Sağlıklı yaşam halkımın elimden alınmasını kabul etmiyorum.

Mevcut çalışmaların acilen durdurulmasını ve yer altı cevheri araması/çıkarılması yıkanması elenmesi projesinin iptalini arz ediyorum.

Saygılarımla

Erzurum Aşkale Dernekleri Federasyon ( Genel Sekreteri )
Erzurum Aşkale Sazlı Köyü Dernek ( Başkanı )

Cem KETAN - 0543 773 07 29

Hemen destekle
İmzalar: 9.997Sonraki Hedef: 10.000
Hemen destekle