Hobi bahçeleri yıkılmasın! Yasa ile korunsun.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.

5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

Hobi bahçelerinin tarım arazilerinin talan edildiği gerekçesi ile yıkılmak istenmesi aslında tarım arazilerinin korunmasına değil yok edilmesine yol açacaktır çünkü hobi bahçesi sahibi olarak bizler bahçemizin her karış toprağında organik tarım yapıyoruz özellikle pandemi döneminde ailecek çocuklarımızla burada kalarak hem beden hem ruh sağlığımızı da koruduk.Üyesi olduğumuz kooperatif bir Gayrimenkul İşletme Kooperatifidir. Yani Ana Tüzük sözleşmesinde Hobi bahçesi kurabilme ve işletebilme yetkisi vardır. Bu kooperatif Valilik izni ile Çevre ve şehircilik Müdürlüğü ve Ticaret müdürlüğü izninde kurulmuştur. Tarım Niteliğindeki arazinin kooperatif adına alınması için ve sonrasında başka kararlar içinde yapılan Genel kurul toplantılarına Çevre ve Şehircilik
Bakanlığına bağlı komiserler katılmıştır. Bu Komiserlerin önünde İzmir ili Menderes ilçesi … ada … parseldeki TARLA niteliğindeki arazinin kooperatif adına … bedelden satın alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Bu kararın altına toplantıya katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı komiseri imza atmıştır. Aynı toplantıda hobi bahçemizle ilgili birçok karar alınmıştır. Daha sonrasında bizler bu genel kurulda belirlemiş olduğumuz Yönetim Kurulu ile evraklarımızı tapu müdürlüğüne teslim ettik. Ortalama 1-2 gün İlçe tarım müdürlüğünün satışa izin vermesini bekledik. Ve satış izni geldiğinde tapu devrimiz gerçekleşti.Kanunsuzluk, izinsizlik bunun neresinde?                                     Çocuklarımızın geleceği olan bu bahçeler ülkemize güzel bir miras olsun gelin sizde onlara bu fırsatı verin belki siz bir prefabrik yıktığınızı sanacaksınız ama o enkazın altında ne umutlar ne hayaller yarınlar kalacak geç olmadan ses verin bu çığlığa bizleri duyun.