Satsa på nattåg i Norra Europa!

0 have signed. Let’s get to 50,000!


Dagens flygresor påverkar klimatet lika mycket som biltrafiken och utsläppen fortsätter att öka. Allt fler vill resa med hållbara alternativ även på längre sträckor.

Nattåg, med goda möjligheter att drivas på förnyelsebar energi, är ett av de mest realistiska alternativen till flyget. Nattåg kan knyta samman Skandinavien med övriga Europa, och bidra effektivt till att nå transportsektorns del av klimatmålen i Parisavtalet.

Med de fasta förbindelserna över Öresund och Stora bält och med de internationella lok och vagnar som nu finns skulle det gå att resa från Stockholm, Oslo eller Köpenhamn på kvällen, och bekvämt vara framme i Berlin, Paris, Bryssel eller London nästa dag.

Vi begär därför att båda våra länders regeringar agerar för moderna nattåg året runt från Sverige, Norge och Danmark till Tyskland och vidare till andra Europeiska länder.

Mer information finns på: https://back-on-track.eu/night-trains-to-europe-new-opportunities-to-scandinavian-sustainable-travelers/Today: Back on Track is counting on you

Back on Track needs your help with “Satsa på nattåg i Norra Europa!”. Join Back on Track and 46,484 supporters today.