Saros'a dokunma!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 75.000.


Saros Körfezi yurdumuzun kuzeybatısında Yunanistan'a komşu, dünyanın, kendi kendini temizleme özelliğini taşıyan iki denizinden birine sahip, ender güzellikteki yerlerdendir.

Bilim adamlarının açıklamalarına göre yüzlerce çeşit endemik bitki ve balık türleri yaşarken çıkar çevreleri ve işbirlikçileri tarafından adım adım yok edilmektedir. Burada önce tarih, arkasından balık türleri ve nihayet yapılaşmaya izin verilerek endemik bitki florası yok edilmiştir ve halen edilmektedir.

En son Saros Körfezi içinde yer alan Sazlıdere'ye AKP hükümeti tarafından FSRU (doğalgaz, petrol) limanı yapılmasına karar verilmiştir. Esasen Saroz Körfezi icinde ANAP hükümeti zamanında hatalı yapılmış (Yayla Limani) birkaç liman zaten mevcutken ve çevreye dönüşümsüz zararlar vermişken yeni bir çevre felaketine neden ihtiyaç duyulmuştur?

Yapılan itirazlara rağmen, Çevre ve Sehircilik Bakanlığı olumlu ÇED raporu vererek projeyi onaylamıştır ve itiraz süresinin bitimine çok az bir zaman kalmıştır. En önemlisi bu durum HaberTürk haricinde herhangi başka bir yazılı ve görsel basın yayın organında yer almamıştır. Bir adım ötemizdeki Yunanistan aynı kıyılarda turizmden ciddi gelirler elde ederken, bizim kıyılarımız erozyon ve işgal altındadır.

ÇED raporu yeniden gözden geçirilsin ve iptal edilsin, hatadan dönülsün. Cennet cehennem olmasın, nefes alınacak yerlere dokunulmasın.