Sahipsiz sokak hayvanları ölüme terkedilmesin.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.

1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Kırıkkale Belediyesi sahipsiz sokak hayvanları için herhangi bir veteriner klinik ya da Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile protokol imzalamamıştır. Bu bağlamda sahipsiz sokak hayvanları, sadece kısırlaştırma ve aşılama yapılıp kendi ortamlarına geri bırakılmaktadır. Herhangi bir kaza ve hastalık sonucunda yaralanan hayvanlara yeterli tedavi imkanı sunulmamaktadır. Kırıkkale Veteriner Fakültesi sokak hayvanları tedavisi için uçuk fiyatlar talep etmektedir. Yıllardır Kırıkkale' de bulunan hayvansever arkadaşlarımız ile gördüğümüz her yaralı kedi ve köpek dostlarımızın tedavilerini kendi ceplerimizden yaptırmaktayız. 

5199 Nolu Hayvanları Koruma Yasasının amacı; hayvanların rahat yaşamalarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ızdırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır. Bu kanunun amacına en uygun şekilde Kırıkkale Belediyesinin hizmet vermesini ve Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile bu bağlamda bir protokol imzalamasını ve sahipsiz sokak hayvanlarının tedavilerinin yapılmasını talep ediyoruz.