SAĞLIK YÖNETİMİ MEZUNLARI MESLEK TANIMI VE ATAMA İSTİYOR.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Sağlık yönetimi bölümü yaklaşık 60 yıllık köklü bir bölüm. Bu bölümün lisans mezun sayısı 50 bin kişiye yakındır. Sağlık yönetimi bölümü şu anda 112 üniversitede var olan bir bölümdür. Fakat görev tanımı yok hatta bir tane bile direk ataması olmayan bir bölümdür .

Çözüm önerimiz:

Sağlık Yönetimi Bölümü mezunlarına 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” cetveli içinde “4597 sayılı nitelik koduyla Sağlık Yöneticisi” kadrosu verilmeli, bu kadronun tanımı yapılmalıdır.
Hem etik yönden hem de gerekse bilimsel yönden ve tüm dünyanın görüş birliği de dikkate alınarak “İş ehline verilmeli” ve sosyal devlet olma ilk esi kapsamında istihdam probleminin çözümlenmesi gerekmektedir.