Veteriner Hekimler Sağlık Meslek Grubu Çalışanı olmasını sen de destekle

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.


Sağlık Bakanlığının 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı resmi gazetede yayınlanan 'Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik' te veteriner hekimler sağlık personeli sayılmamıştır. Bu maddenin kaldırılması ile yönetmelik tadilatını talep ediyoruz.