Sağlık Bakanlığı Darzalex adlı ilacın ithalatını onaylasın, MM hastaları yaşasın

Doğrulanmış başarı

Sağlık Bakanlığı Darzalex adlı ilacın ithalatını onaylasın, MM hastaları yaşasın

Bu kampanya 1.322 destekçi ile değişim yarattı!


Multipl Miyelom (MM) hastalığı Plazma hücrelerinin aşırı artmasıyla ortaya çıkan bir çeşit kemik iliği kanseridir. MM için bir çok ilaç geliştirilmiştir ama ne yazık ki bu ilaçları kullanan hastalar çok kısa sürede ilaca bağışıklık kazanıyorlar ve bu da ilacın etkisini tamamen yok ediyor. Şu ana kadar MM için tüm ilaçları kullanan ve artık hiç ümidi kalmamış hastalar için yeni bir ilaç yeni bir umut var. İlacın etken maddesi daratumumab ve adı da Darzalex. 

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) evvelce en az 3 farklı tedavi almış mültipl miyeloma hastalarında kullanılmak üzere Darzalex (daratumumab) isimli ilaca 16 Kasım 2015'de onay verdi. Daratumumab, mültipl miyeloma tedavisi için onay alan ilk monoklonal antikor oldu.

Darzalex en önemli özelliklerden birisi FDA'dan en hızlı onay alan ilaç olması. Fakat ne yazık ki ülkemizde hala bu ilaç tedarik edilemiyor.

 

Siz de bu kampanyaya destek vererek binlerce MM hastasını kurtarabilir ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı bir şekilde yaşamalarına olanak sağlayabilirsiniz.

 

Darzalex hakkında bilgiler (medimagazin.com.tr sitesinden alınmıştır.)


Daratumumab, onaylanmış ilk insan anti-CD38 monoklonal antikorudur. CD38, multipl miyelom hücrelerinin, çoğunun eksprese ettiği bir yüzey proteinidir. Daratumumab’in, hücre içerisindeki bir dizi moleküler adım sonucu olarak hücrenin öldüğü apoptozise ek olarak, çoklu immün aracılıklı etki mekanizmaları yoluyla tümör hücrelerinin ölmesine neden olduğu düşünülmektedir. Bu onay, Biyolojik Ürün Ruhsat Başvurusuna (BLA) 2015 Eylül ayında FDA tarafından Öncelikli İnceleme statüsü verilmesinin ardından sadece iki ay sonra geldi. Daratumumab’a bu endikasyon için 2013 Mayıs ayında FDA tarafından Çığır Açan Tedavi statüsü de verilmişti.

 

Daratumumab, bir proteazom inhibitörü (PI) ve bir immünomodülatör ajan da içeren daha önce üç veya daha fazla sıra tedavi almış veya PI ve immünomodülatör ajanın her ikisine de dirençli multipl miyelomlu hastaların tedavisinde etkilidir.

 

Multipl miyelomun son derece karmaşık ve iyileştirilemeyen bir hastalık olduğunu ve hastaların hemen hepsinde yinelediğini veya tedaviye direnç geliştiğini belirten Dana-Farber Kanser Enstitüsü Jerome Lipper Multipl Miyelom Merkezi Klinik Araştırmalar Direktörü ve Klinik Program Başkanı daratumumab klinik çalışma araştırıcısı Dr. Paul G. Richardson, şunları söyledi: “Daratumumab sayesinde artık, tek ajan olarak kabul edilebilir bir advers olay profiliyle belirgin etkililik gösteren, umut vaat eden yeni bir immünoterapiye sahip olduk. Bu yeni seçenek özellikle mevcut başlıca ilaç sınıflarının hepsiyle tedavinin başarısız olduğu, önceden yoğun tedavi görmüş hastaların tedavisi için önem taşımaktadır.”

 

Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji Bölümü İcra Başkan Yardımcısı ve Öğretim Üyesi ve Emory Üniversitesi Winship Kanser Enstitüsü Tıbbi Direktörü Dr. Sagar Lonial, bugün alınmış olan onayın zeminini oluşturan klinik çalışmalarda gözlenen yanıtların, aynı hastaların daha önce medyan beş sıra tedavi aldığı da göz önüne alındığında, etkileyici olduğunu söyledi ve ekledi: “Görünüşe göre Daratumumab’ın etki mekanizması, ileri evre multipl miyelomlu bu hasta grubunda, göstermiş olduğu tek ajan etkisi ile önemli bir rol oynayabilir.”

 

 Multipl Miyelom Araştırma Vakfı (MMRF) Başkanı ve İcra Direktörü Walter M. Capone ise: “CD38’i hedef alan yeni bir antikor seçeneği olan Daratumumab’ın onaylanması ve hem Janssen hem de MMRF tarafından yeni tedavi sınıflarının geliştirilmesi yönünde yürütülen çalışmalarla birlikte, miyelom tedavisinde önemli karşılanmamış ihtiyaçları bulunan hastalar için bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarına odaklanan, miyelom tedavisi alanında yeni bir döneme giriyoruz.” dedi.

 

Multipl miyelom gibi tedavisi zor kanserlerle mücadele eden insanlara yönelik dönüşümsel ilaçlar geliştirmeye odaklandıklarını söyleyen Janssen Global Onkoloji Başkanı Prof. Dr. Peter F. Lebowitz yaptığı açıklamada: “İlk insan anti-CD38 monoklonal antikoru olan Daratumumab’ın hızlı bir biçimde geliştirilmesi ve onaylanması, bu kararlılığımızın ve immünoterapiler geliştirme yönünde yürütmekte olduğumuz çalışmaların mükemmel bir örneğini teşkil ediyor. Multipl miyelom ve diğer tip tümörlerde tedavi süreci genelinde hastalara klinik yararlarını tam olarak anlayabilmek amacıyla bu molekülün hem mono tedavi hem de kombinasyon tedavisi olarak kullanımı üzerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.” İfadesini kullandı.

 

2012 Ağustos ayında Janssen Biotech, Inc. ile Genmab A/S arasında imzalanan dünya genelini kapsayan bir anlaşma ile Janssen, Daratumumab’i özel olarak geliştirme, üretme ve ticarileştirme izni almıştır.  Janssen halen biri dışında tüm klinik çalışmaların destekleyiciliğini üstlenmektedir. Daratumumab ABD’de Janssen Biotech, Inc tarafından satışa sunulacaktır.

 

Daratumumab Amerikan Hematoloji Derneği (ASH) Kongresinde öne çıktı!

 

Geçtiğimiz Aralık ayında, Amerikan Hematoloji Derneği (ASH) Kongresinde, FDA ve ASH tarafından ortak gerçekleştirilen, Daratumumab ve yakın zamanda onaylanan diğer terapilerin konuşulduğu sempozyumda, multipl miyelom alanında benzeri görülmemiş bir ilerleme olduğu vurgulanmış ve Daratumumab’ın gösterdiği olağanüstü tek ajan etkinliğinin altı çizilmiştir.

 

 

Daratumumab​:

Daratumumab, bir proteazom inhibitörü (PI) ve bir immünomodülatör ajan da içeren daha önce üç veya daha fazla sıra tedavi almış veya PI ve immünomodülatör ajanın her ikisine de dirençli multipl miyelomlu hastalarda onaylanmış, sınıfının ilk üyesi bütünüyle insan orijinli monoklonal antikordan oluşan bir immünoterapidir.


Multipl Miyelom hakkında:


Multipl miyelom, malign plazma hücreleri kemik iliği içerisinde kontrol edilemez şekilde çoğalmaya başladığında ortaya çıkan, kür edilemeyen bir kan kanseri türüdür. Multipl miyelom; lösemi ve lenfomanın hemen ardından ABD’deki en yaygın üçüncü kan kanseri türüdür. 2015 yılında ABD’de yaklaşık 26,850 yeni hastaya multipl miyelom tanısı konduğu ve yaklaşık 11,240 kişi bu hastalıktan hayatını kaybettiği düşünülmektedir. Dünya genelinde ise 2015 yılında 124,225 kişinin tanı aldığı ve 87,084 kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Bazı multipl miyelomlu hastalarda hiç semptom görülmezken, hastaların çoğu kemik sorunları, düşük kan sayımı, kalsiyum yüksekliği, böbrek sorunları veya enfeksiyonlar gibi sorunlar ve semptomlar sonucunda tanı almaktadır.



Bugün Yusuf imzanı bekliyor!

Yusuf AVCI bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Sağlık Bakanlığı Darzalex adlı ilacın ithalatını onaylasın #MmHastalariniYasatiyoruz». Yusuf ve imza atan diğer 1.321 kişiye katıl.