Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerindeki Covid Riskini Görmezden Gelme!!

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerindeki Covid Riskini Görmezden Gelme!!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
sağlık bakanlığı ve tarafına Özel Eğitim Öğretmeni bu kampanyayı başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 21.11.2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim sürecini örgün eğitime devam eden bütün okullarında uygulamıştır.  Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezleri uzaktan eğitimden muaf tutulmuş ve örgün eğitime devam etmektedir. Birebir temas halinde çalışılan bu kurumlarda herhangi bir tedbir alınmadan söz yerindeyse karambole bir şekilde dersler devam etmektedir.

Ülkemizde salgının seyri gün geçtikte daha kötüye giderken bu kurumlarda çalışanların, kurumda bulunan öğrenci ve velilerin sağlıkları göz ardı edilmektedir. Eğer özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bu dönemde çalışmaya devam etmesi çok önemli ve gerekli görülüyorsa bazı düzenlemeler yapılmalıdır. Bunların en başında çalışan haklarının düzenlenmesi olmalıdır. Çalışma saatleri, koşulları, ortamları tekrar düzenlenmelidir ve düzenlemeler denetlenmelidir. Denetimin öncesinde kurumlara sizi denetlemeye geleceğiz diye bilgi mesajı göndermek kurumların günü kurtarmak adına çözümler üretmelerine ve sonrasında aynı düzenin devam etmesine sebep olmaktadır. 


6331 sayılı Kanun uyarınca işverenler, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi ile yükümlüdür. Bu kanun maddesi kapsamında özel eğitim çalışanlarının sağlıkları göz önüne alınmalıdır. 

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON ÖĞRETMENLERİ ADINA BU KAMPANYAYA DESTEK OL! 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.