Sağlık Çalışanlarının da Mesai Saatleri 120 Saat Üzerinden Hesaplansın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 150.000.


Sağlık çalışanlarının mesai saatlerinin 160 saat üzerinden değil, esnek çalışma planlamasında olan 120 saat üzerinden hesaplanmasını ve mesai ücretinin ödenmesini talep ediyoruz.