Chris Stephenson hakkındaki sınır dışı işlemi iptal edilsin

Kampanya Kapatıldı

Chris Stephenson hakkındaki sınır dışı işlemi iptal edilsin

Bu kampanya 919 destekçiye ulaştı

İstanbul Valiliği ve tarafına Sevcan Çamlıdağ bu kampanyayı başlattı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim görevlisi Chris Stephenson, 16 Mart 2016 tarihinde sınır dışı etme amacıyla Kumkapı'da bulunan geri gönderme merkezinde idari gözetim altına alındı. 25 yıldır yaşadığı ülkeden, 17 yıldır öğretim görevlisi olarak çalıştığı üniversiteden koparılmak istenen Stephenson, sınır dışı etme konusunda valiliğin vereceği kararı Kumkapı'da idari gözetim altında beklemeyi reddererek, kendi rızasıyla ülkeden ayrıldı.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 54/2 uyarınca uluslararası koruma sahipleri hakkında sınır dışı etme kararı alınabilmesi, yalnızca, a) bu kişilerin ülke güvenliği için tehlike oluşturduklarına dair ciddi emareler bulunması, veya b) kamu düzeni açısından tehlike oluşturan bir suçtan kesin hüküm giymeleri durumunda mümkündür. Chris Stephenson ne kamu düzeni açısından tehlike oluşturan bir suçtan dolayı kesin hüküm giymiştir ne de kendisinin ülke güvenliği için tehlike oluşturduğuna dair ciddi emareler vardır. Ne var ki, söz konusu kanunun, sınır dışı etme amacıyla idari gözetim altında tutma yetkisinin keyfi kullanımını engellemek amacıyla öngördüğü sınırlamalara idarece riayet edilmemiştir.

Stephenson'ın sınır dışı edilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin taraf olduğu İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde yer alan aile hayatına ve özel hayata saygı hakkının (madde 8) ihlalidir. Zira, Stephenson 25 yıldır Türkiye'de ikamet etmekte; eşi ve kızıyla birlikte aile yaşantısını sürdürmektedir. Babasının sınır dışı edilmesi nedeniyle bu durumdan etkilenecek olan çocuğun yüksek menfaatinin öncelikle gözetilmesi gerekirken, idarece sınır dışı işlemi uygulanmıştır. Nitekim İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, bu tür vakalarda sınır dışı etme kararının, süregelen aile yaşantısı ve özellikle çocuklar üzerinde yaratacağı etkiyi dikkate almaktadır (bkz. Amrollahi v. Danimarka).

Üstelik Stephenson hakkında idari gözetim uygulanması başlı başına mesnetsizdir; Stephenson'ın çantasında taşıdığı nevruz davetiyeleri, şüphesiz ki İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 10. maddesinde yer alan ifade özgürlüğü kapsamındadır (bkz. Cox v. Türkiye). Bu itibarla kendisinin sınır dışı etme amacıyla gözetim altında tutulmasına dayanak teşkil edecek bir fiil söz konusu değildir. 

Tüm bu nedenlerle, Chris Stephenson hakkındaki sınır dışı işleminin bir an önce iptal edilmesini talep ediyoruz.

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 919 destekçiye ulaştı