Süt sektörü "doğal" diyor. Bunu kim yutar?

Süt sektörü "doğal" diyor. Bunu kim yutar?

Başlama tarihi:
2 Nisan 2019
Muhatap:
Altınkılıç (Altınkılıç Gıda) ve
İmzalar: 82.655Sonraki Hedef: 150.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Doğasına aykırı ortamlarda yaşayan ve doğal beslenmeyen hayvanlardan elde edilen süt ve süt ürünlerinde, pazarlama malzemesi olarak “doğal” ifadesi kullanılıyor. Peki #BunuKimYutar?

Aşağıdaki süt markalarından ürün etiketlerindeki ve pazarlama malzemelerindeki “doğal” terimini kaldırmalarını ve kullanmamalarını istiyoruz:

ALTINKILIÇ, BALKAN, BİRŞAH, İÇİM, PINAR, SEK, SÜTAŞ, TORKU, YÖRSAN, YÖRÜKOĞLU.

Sen de bize destek ol, #BunuKimYutar de; bakalım süt mü doğal, halkın tepkisi mi!

 

SÜT SEKTÖRÜNE SORUYORUZ: GERÇEKTEN DOĞAL MI?

UHT süt, pastörize süt, yoğurt, ayran ve kefir ürünlerinin bazıları veya hepsinin etiketlerinde "doğal" terimini pazarlama malzemesi olarak kullanıyorsunuz.

İlgili mevzuat buna izin veriyor olsa dahi, ürün etiketlerinde ve pazarlama malzemelerinde “doğal” ifadesini kullanan siz marka (ALTINKILIÇ, BALKAN, BİRŞAH, İÇİM, PINAR, SEK, SÜTAŞ, TORKU, YÖRSAN, YÖRÜKOĞLU) sahiplerine soruyoruz:

  1. Neredeyse hiç taze ot yemeden, hazır yem ve kuru ot ile beslenerek, doğasına aykırı koşullarda, hareketlerinin sınırlandığı kapalı veya yarı açık alanlarda yaşamını sürdüren hayvanlardan elde edilen süt ve süt ürünleri doğal mıdır?
  2. Hayvancılıkta kullanılan antibiyotiklerin insanlar için kullanılanlardan fazla olduğu ve bunun halk sağlığını tehdit eden sonuçları biliniyor. Ürün elde ettiğiniz hayvanlara antibiyotik veriliyor mu? Veriliyor ise -Türk Gıda Kodeksi’nin izin verdiği limitlerin altında olsa dahi- antibiyotik kalıntısı bulunan süt ve bu sütten elde edilen ürünler doğal mıdır?
  3. Ürünlerinizin elde edildiği, kendinizin ya da tedarik zincirinizdeki diğer işletmelerin/üreticilerin hayvanları genetiği değiştirilmiş soya, mısır veya diğer GDO katkılı yemler ile besleniyor mu? Bu konuda bir izleme sisteminiz var mı? GDO’lu yem kullanılıyor ise doğada bulunmayan GDO’lu yem ile beslenen hayvanlardan elde edilen süt ve süt ürünleri için “doğal” ifadesi kullanılabilir mi?
  4. UHT işlemi, sütte bulunan aminoasitlerde, peynir altı suyu proteini başta olmak üzere proteinlerde, vitaminlerde ve yağ asitlerinde değişime veya kayıplara yol açıyor. Bu nedenle UHT işlemi sütün yapısını değiştiriyor. Hatta bilimsel makalelerin bazılarında bu durum ”denatüre olmak” şeklinde ifade ediliyor. Besin değerleri değişen veya azalan UHT süt doğal mıdır?
  5. Homojenizasyon işleminin fizikokimyasal ve biyokimyasal değişimlere yol açtığı biliniyor. Sonuçları olumlu ya da olumsuz olsun, fizikokimyasal ve biyokimyasal değişimlerin söz konusu olduğu süt ürünleri için “doğal” ifadesi kullanılabilir mi?
  6. Yoğurdun gevşek yapısına, sulanmasına müdahale yöntemlerinden biri olarak yoğurda süt tozu katılabiliyor. Fiziksel yapısı değiştirilmiş süt ürünleri ( süt tozu ) katılarak fiziksel yapısına müdahale edilmiş yoğurt için “doğal” ifadesi kullanılabilir mi?
  7. Pestisit (zirai zehir) kullanılarak yetiştirilen yem bitkileri ile beslenen hayvanların süt vb. ürünleri doğal olabilir mi?

Siz marka sahiplerinin, mevcut mevzuatta bir değişiklik yapılmasını beklemeksizin, ürün etiketlerinizdeki ve pazarlama malzemelerinizdeki “doğal” terimini kaldırmanızı ve kullanmamanızı istiyoruz.

Türk Dil Kurumu ”doğal” sözcüğünü “Doğada olan, doğada bulunan; doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel; kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı” şeklinde tanımlıyor. Halk arasında ise doğal kelimesi sağlıklı, müdahale edilmemiş/yapısı değişmemiş, besin değerlerini kaybetmemiş, güvenilir gıda algısı yaratıyor.

Amacı, algı farklılığını ortadan kaldırarak ve bilgi gereksinimini karşılayarak tüketicilerin üst düzeyde korunması olan “Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği”ne istinaden çıkan Kılavuz’un içeriğindeki, “doğal”, “tabii”, “natürel” ve “natural” terimlerinin, izin verilen kullanım esasları; ”sağlıklı, müdahale edilmemiş/yapısı değişmemiş ürün” algısı yaratarak tüketiciyi yanıltabilecek koşullar içeriyor.

Önce Tarım ve Orman Bakanlığı'na, şimdi de süt sektörüne yönelik başlattığımız kampanyamız kapsamında “doğal” ve aynı anlamı taşıyan benzeri ifadelerin, gıda etiketlerinde ve pazarlama malzemesi olarak kullanılmamasını talep ediyoruz.  

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne Buğday Derneği olarak taleplerimizi ilettiğimiz dilekçeye Müdürlük tarafından yapılan geri dönüşte, "Yönetmelik ve Kılavuzun esas amacı, dilekçenizde belirtildiği gibi tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi olup, Kılavuzun revizyon çalışmalarında ”doğal” ifadesinin kullanımına ilişkin görüşleriniz değerlendirmeye alınacaktır" cevabını almıştık. 

Süt sektörüne yönelik başlattığımız bu kampanyamızda ise ürünlerinde “doğal” ifadesini kullanan şirketlerdeki ilgili kişilere ulaşabilmeyi, sorularımıza geçerli bir cevap almayı umuyoruz. Bu konuda, siz destekçilerimizin de desteği ile gerekli hassasiyetin gösterilip, gerekli değişikliklerin yapılacağına inanıyoruz.

DESTEK VEREN KURUMLAR

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı - ÇEKÜL

Greenpeace Akdeniz - Türkiye

Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği - TÜBİDER

Tüketici Dernekleri Federasyonu - TÜDEF

Tüketiciyi Koruma Derneği - TÜKODER

Tüketici Örgütleri Federasyonu - TÖF

 

Hemen destekle
İmzalar: 82.655Sonraki Hedef: 150.000
Hemen destekle