"Süresiz ve Dönüşümsüz" Açlık Grevlerine Son Verelim

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Şu an, başta 28 Nisan'da 172. gününe girmiş olan Leyla Güven ve  çoğunluğu hapiste bulunan yüzlerce insan, "süresiz ve dönüşümsüz açlık grevinde" ve ölüm sınırına dayanmış bulunuyor. Bilindiği gibi şimdiden bir çok kurban vermiş bulunuyor.

Eğer demokratik kamuoyu bir an önce harekete geçip bu grevlerin sonlanması için bir girişimde bulunmaz ve bir ağırlık oluşturup, bu ağırlığını ortaya koymaz ise, yüzlerce grevci ölecek veya ölmese bile bedeninde ağır tahribatlar ve izlerle yaşayabilecektir.

Acil olarak bu gidişi durdurmak için, birbirinden ayrı gibi görünen ve duran ama aslında her biri aynı bütünün ögeleri olan üç muhataba yönelik olarak bu imza kampanyası başlatılmış olmaktadır.

Kampanyanın birinci muhatabı Demokratlar, Demokratik Kamuoyudur.

Tüm demokratları, (ve en azından hiçbir hak, hukuk ve adaletin kalmadığı Türkiye'deki tüm adalet, hak ve hukuk için bir şeyler yapmak isteyenleri) bir an önce bu kampanyayı imzalayarak ve diğer demokratları ve yurttaşları imzalamaya davet ederek, bu imzaları aracılığıyla grevcilere yönelik olarak, açlık grevlerini bırakmaları için, bir tür "ortak dilekçe" vermeye, bunun için de bir güç ve ağırlık oluşturmaya çağırmaktadır.

Kampanyanın ikinci muhatabı, Kürterin Özgürlük Hareketidir.

Özgürlük Hareketi, geçmişte bir çok kereler, demokratik kamuoyunun arzu ve eğilimlerini göz önüne almış, onların isteklerine karşı her zaman hassas davranmıştır. Elbet bu bir rastlantı değildir. Özgürlük Hareketi, başta Kürtler olmak üzere tüm ezilen dinler ve dillerden insanlar üzerindeki baskının ancak bir köklü demokratikleşmeyle ortadan kaldırılabileceği gerçeğinden hareket ettiği ve böyle bir strateji izlediğinden bu tür davranış eşyanın tabiatı gereğidir.

Özgülük hareketini oluşturan milyonları bulan kitleden dileğimiz, hem bu kampanyayı imzalayarak desteklemeleri, hem de içlerindeki ağırlığı bulunan sözcüleri ve önderleri aracılığıyla açlık grevinde bulunanlara bu grevi bırakmaları için çağrıda bulunmaları ve manevi ağırlıklarını ortaya koymalarıdır.

Yani aslında birbirinden ayrı düşünülemeyecek Demokratlar ve Özgürlük Hareketi bu imza kampanyasının hem imzacısı hem de muhatabıdır. Böyle olmak zorundadır çünkü ancak bu biçimde açlık grevindeki arkadaşlara grevlerini bırakmaları yönünde bir ağırlığı olan dilekte bulunabilirler. Bu ağırlığı oluşturabilmeleri için de tüm demokratların ve Özgürlük Hareketi destekçilerinin bir imza kampanyasında olsun bir araya gelmelerini sağlayabilirler.

Ama bu kampanyanın esas muhatabı elbette Açlık grevini sürdüren ve kritik eşiği aşma noktasında bulunan başta Leyla Güven olmak üzere tüm açlık grevindeki arkadaşlardır.

Bu arkadaşlara öncelikle şunu belirtmek istiyoruz. İlan ettiğiniz amaçların doğruluğundan ve haklılığını tartışma konusu bile yapmıyoruz.

Ancak bizlerin, yani demokratların ve özgürlük hareketinin başarısızlıklarının ve günahlarının kefaretini sizler ödememelisiniz ve bunları ödemek için gönüllü olarak kendinizi feda etmemelisiniz.

Amacınıza ulaşmak ve tecridi kırmak aslında demokrasi mücadelesinin bir görevidir ve öncelikle Erdoğan ve Ergenekon ittifakını tecrit etmek ile mümkündür. Bu sağlandığında bunun yan ürünlerinden biri ve ilki de tecridin kırılması olur.

Yani tecridin kırılması demokrasi mücadelesinin, güç ve mevziler kazanmasının bir yan ürünü olabilir, sadece tecridin kırılması gibi bir hedef ise, demokrasi mücadelesinin gelişmesi ve yeni mevziler kazanması için yetersiz kalır ve atın önüne arabayı koşmaya benzer. Çok az bir güçle kahramanca cepheden bir saldırı olmaktan öteye gitmez. Halbuki en klasik ve mekanik askerlik kuralında bile cepheden saldıranın en az iki kat güç yığması temel bir kuraldır.

Ancak bütün bunlar  gibi akıl yürütmeler sarfı nazar edilebilir. Şu an bunları tartışmanın zamanı değildir. Şu an önemli olan büyük kayıplar vermeden bir an önce birer ölüm orucuna dönüşmeye başlayan açlık grevlerine son vermektir.

Bizlerin dileği ile bunu yaptığınız takdirde, şu ana kadar kendi üzerine düşen görevleri yapamamış olan Demokratlar ve Özgürlük Hareketinin elinin serbest kalmasını sağlayarak, onun Erdoğan-Ergenekon iktidarını kuşatacak ve tecrit edecek politikalara ve mücadele biçimlerine yoğunlaşmasını sağlamış ve en azından bizlere böyle bir görevi vermiş olursunuz.

Açlık grevleriniz en azından demokratlara ve Özgürlük Hareketine görev ve sorumluluklarını hatırlatarak aslında amacına ulaşmış olmaktadır. Bizzat alttaki imzalar bu hatırlatma ve amaca ulaşmanın bir kanıtı olarak kabul edilebilir.

Demokratlar ve Özgürlük Hareketinden aşağıda imzaları olan bireyler olarak, sizlerden bizlerin günahlarımızın diyetini ödemekten bir an önce vaz geçmenizi diliyor, bizleri kırmayacağını ummak istiyoruz.

Tüm Demokratlara ve Özgürlük hareketine!

Ne kadar çok imza atılırsa, ağırlığı ve şu an ölüm sınırına gelenlerin grevi bırakma olasılığı o kadar güçlenmiş olacaktır.

Herkes aşağıya imzasını atmalı ve bununla yetinmeyip, sosyal medya hesaplarını bu imza kampanyasını duyurmak ve yeni imzaların katılmasını sağlamak için değerlendirmeli, dostlarını ve tanıdıklarını bu kampanyaya imza atmaya çağırmalıdır.

Demokrasi Gönüllüleri