Söğütlüçeşme'de AVM'ye Hayır!

Doğrulanmış başarı

Söğütlüçeşme'de AVM'ye Hayır!

Bu kampanya 1.746 destekçi ile değişim yarattı!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ve tarafına Söğütlüçeşme'de Avm'ye Hayır bu kampanyayı başlattı

AKP iktidarı, Söğütlüçeşme Tren İstasyonu çevresindeki yaklaşık 100.000 m2’lik alana Gar/AVM/Otopark projesi inşa ederek, Haydarpaşa Garını işlevsiz bırakmak istiyor.

Söğütlüçeşme İstasyonuna ek olarak yapılacak iki yollu viyadüğün gar işlevini yerine getiremeyeceğini bilmek için uzman olmaya gerek yok. Demiryolu ulaşımındaki darboğazı çözmek için Yüksek Hızlı Trenlerin (YHT) sefer yaptığı Hat 3’ün Haydarpaşa Garına bağlantı çalışması yapılırken, yalnızca gelen geçen trenin yolcu iniş ve binişi için kullanılan Söğütlüçeşme İstasyonuna bir viyadük yapmak, ülkemizin kaynaklarını har vurup harman savurmak anlamına gelmektedir.

Bu proje sadece yeşil alanımızı değil, kent belleğini ve kent tarihini de yok etmeyi amaçlamaktadır. Bu projenin gerçekleşmesi, trensiz bırakılmak istenen Haydarpaşa Garının ve çevresinde bulunan alanların talan edilmesine yol açacaktır.
Yüz yıldır olduğu gibi, trenlerin ilk durağı ve son durağı Haydarpaşa Garıdır.

Söğütlüçeşme İstasyonunun gar olarak kullanılabilmesi için teknik ihtiyacı karşılayacak bakım ve onarım alanları yoktur. Söğütlüçeşme’ye Gar/AVM/Otopark yapmayı düşünmek, kent planlamasına ve bilime aykırıdır. Bu proje, İstanbul’a ve kent tarihimize ihanettir!

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden üç uzman akademisyenden oluşan heyetin raporuna göre; planlanan projede, Minibüs, İETT, Metrobüs, Marmaray, Yüksek Hızlı Tren gibi ulaşım araçlarının konumları, güzergahları dikkate alınmamış; İstanbul ve Kadıköy’ün ulaşım gerçekliği düşünülmemiştir.


Söğütlüçeşme AVM/Gar-Otopark Projesinin İnşa Edilmesi Halinde;


  • Planlanan Gar/AVM/Otopark projesine göre, yüz kadar dükkan ve üç katlı bir otopark yapılacak. Oluşacak yeni durumda, Kadıköy’ün ulaşım koşulları içinden çıkılmaz bir hal alacak; hava, ses ve görüntü kirliliği daha da yoğunlaşacak; Kadıköy’deki gündelik hayat koşulları daha da zorlaşacaktır.
  • Ekonomideki kriz koşullarında, Söğütlüçeşme’ye yapılacak AVM’nin Kadıköy’deki esnafa etkisi yıkıcı olacaktır. Çarşı kültürü yok edilecektir.
  • Söğütlüçeşme İstasyonu ve çevresinin bulunduğu alanın yoğun balçık zemin üzerinde olması, depreme dayanıklı inşaat yapmak için planlanan maliyetleri 4-5 kat artıracaktır.
  • Söğütlüçeşme İstasyonu’nun bulunduğu alan, tescilli arkeolojik alan olup, koruma altındadır. Kent ve dünya tarihine ışık tutacak değerler yok olacaktır.
    Bu proje, ranta ve talana zemin hazırlayarak yandaş müteahhitlere kaynak aktarmayı hedeflemektedir. Bu rant projesi, dört yılda bitirilip, yap işlet yöntemiyle 25 yıllığına yandaş müteahhitte verilecektir.

Hukuksal Süreç;
Söğütlüçeşme AVM/Gar/Otopark projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sitesinde bir gün askıda kaldı ve hemen indirildi. TMMOB, Mimarlar Odası ve Kadıköy Belediyesi, yürütmenin iptali için dava açtı. Mahkeme öncelikli olarak Belediyenin davasına baktı ve yürütme durduruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üst mahkemeye giderek, yürütmeyi durdurma kararını iptal ettirdi. TMMOB, Mimarlar Odası ve Kadıköy Belediyesi hukuksal süreci takip ediyorlar.


Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası, İstanbul Valiliğinin bu projeye yönelik aldığı “ÇED raporuna ihtiyaç yoktur” kararının iptali için dava açtılar. Yargı süreci devam etmektedir.


Bilimsel ölçütlere aykırı ve yasalara uygun olmadan planlanan bu proje, siyasi iktidar tarafından her an başlatılabilir. Bu projenin iptali için açtığımız davalar sürerken, her an, iş makinalarıyla alana girip inşaata başlanabilir.


Bu nedenle;
Kadıköy’de bulunan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, muhtarlar, dayanışma ağları, kent ve ekoloji mücadelesi veren kurum ve dernekler, esnaf dernekleri, esnaflar ve Kadıköy halkı olarak, demokratik yasal haklarımızı kullanarak birlikte mücadele etmek için bir araya geldik.
“Söğütlüçeşme Gar/AVM/Otopark – Rant ve Talan Projesini” birlikte durduracağız.

Doğrulanmış başarı

Bu kampanya 1.746 destekçi ile değişim yarattı!