Petycja Polonii o przesunięcie terminu wyborów prezydenckich

Petycja Polonii o przesunięcie terminu wyborów prezydenckich

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Polonia Głosuje started this petition to Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

**ENGLISH TRANSLATION BELOW**

Apelujemy o przełożenie daty wyborów z 10 maja 2020 ze względu na ryzyko niezachowania zasady równości i powszechności wyborów. Zwracamy się do wszystkich przedstawicieli władz RP w Polsce i poza jej granicami o zagwarantowanie wszystkim uprawnionym obywatelom i obywatelkom możliwości udziału w nadchodzących wyborach prezydenckich bez względu na miejsce przebywania i zamieszkania.

Ze względu na pandemię Covid-19 i związane z nią restrykcje, zamieszkali lub przebywający za granicą Polki i Polacy nie będą mogli wziąć udziału w majowych wyborach prezydenckich. W wielu krajach zamknięte są szkoły, kościoły, ośrodki kulturalne i społeczne oraz obowiązują ograniczenia transportu publicznego. W niektórych rejonach świata obowiązuje również zakaz wychodzenia z domu, poza ściśle określonymi sytuacjami. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że obecna sytuacja może potrwać bardzo długo. Od stycznia 2018 roku Polonia nie ma również możliwości głosowania korespondencyjnego. 

W zaistniałych okolicznościach przeprowadzenie wyborów poza granicami Polski będzie niemożliwe. Dla nas, milionów Polek i Polaków, oznacza to pozbawienie nas praw wyborczych. Artykuł 127. Konstytucji stwierdza że ‘Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.’ Bez naszego udziału, nadchodzące wybory nie będą powszechne, a więc nie zostanie spełniony jeden z fundamentalnych warunków wyborów prezydenckich. Oznaczałoby to także ryzyko zakwestionowania wyniku takich wyborów.

Podtrzymywanie daty 10 maja łamie zapisane w ustawie zasadniczej reguły organizacji wyborów oraz bezpośrednio naraża na niebezpieczeństwo zdrowie i życie obywateli. W przypadku Polaków w krajach objętych ścisłymi obostrzeniami, oznacza też wprost wykluczenie i dyskryminację. Apelujemy o rozsądek i poszanowanie Konstytucji, tak aby osoba wybrana na urząd Prezydenta RP mogła objąć stanowisko bez prawnych oraz moralnych wątpliwości.

Nam wszystkim zależy na Polsce! 

Polonia Głosuje - inicjator petycji

 

***

 

Polish diaspora’s petition to postpone the date of the presidential election in Poland

We, Polish citizens living abroad, urge the Polish government to postpone the presidential election currently scheduled for 10th of May 2020, due to the risk that the rule of universal and equal suffrage will be violated. We call on every representative of Polish government, in Poland and abroad, to guarantee that all eligible Polish citizens are able to exercise their right to vote, irrespective of where they live or stay. 

Due to the outbreak of the COVID-19 pandemic and the restrictions imposed by local authorities, Polish citizens living abroad will not be able to take part in the presidential election scheduled for May 2020. In many countries, schools, churches, cultural and community centres are closed, while public transport systems operate with limited capacity. Regionally, even harsher measures have been imposed, such as strict lockdowns requiring everyone to stay at home apart from exceptional circumstances. In all likelihood, the current situation will continue for an extended period of time. Moreover, the option of a postal vote has been removed for Polish citizens living abroad since January 2018.

Under these circumstances, conducting the presidential election outside of Poland will be impossible. This constitutes a breach of democratic rights for millions of Polish citizens. Article 127 of the Constitution of the Republic of Poland states that the ‘President of the Republic shall be elected by the Nation, in universal, equal and direct elections, conducted by secret ballot.’ Without our participation, the upcoming election will not be universal, which violates one of its fundamental requirements. Such a situation could potentially open up the possibility to legally contest the results. 

Keeping 10th of May as the election date breaks electoral rules set out in the constitution and poses a direct threat to the health and wellbeing of Polish citizens. Poles living in countries which are currently under lockdown will be disenfranchised and discriminated against. We call for common sense and respect for the constitution, so that the person elected as the President of the Republic of Poland can take office without legal or moral ambiguity.

We all care for Poland!

Polonia Głosuje - initiator of the petition

 

 

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!