Stop public funding of cat and dog concentration camps across Bulgaria

Петиция закрыта

Stop public funding of cat and dog concentration camps across Bulgaria

Эта петиция собрала 5 974 подписанта
Bulgarian Animal Programs Foundation создал(а) эту петицию, адресованную Roumen Hristov (Agriculture and Foods Committee) и

 

 

СПРЕТЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОНЦЛАГЕРИ ЗА ЖИВОТНИ С НАРОДНИ ПАРИ

EN & BG

Second Borisov cabinet submitted an animal-welfare related bill that proposes only notably nebulous legal changes in the field of dog control.

Hollow legislation related to companion animal welfare would pose an excessive risk to all unowned pet animals; all roaming, owned ones, lost included; and all theirs parents. The current stray control is wrong as it is based on the constructing and maintaining inexpensive animal control facilities; and intransparent disposition of impounded companion animals (in terms of banned euthanasia of healthy ones). Dog catchers teams are all subordinated to the animal shelters and present the only officials authorized to manage roaming population in situ. Bulgaria's animal control system became a device for both animal abuse and public finances drainage (our report of 2011: http://en.animalprograms.org/uploads/8/3/8/8/8388532/a_strategic_report_on_animal_shelter_operations_in_bulgaria.pdf).

Bulgarian Animal Programs Foundation opposes this trend. On 25th September, 2015, BAPF approached National Assembly to insist on proposing, discussing and passing substantial amendments to the Animal Protection Act such as:

– providing qualified dog warden services to be appointed with the municipalities instead of dog catchers currently attached to local dog pounds;

– straight requirement for every shelter manager to submit annual reports on animal intake and disposition numbers;

– and revoking so called "temporary dog pounds" that "shall be located outside settlements."

Link to the full text of the proposal: http://en.animalprograms.org/150925.html

This supporting petition is addressed to the relevant persons in the parliament. By signing it, you would say "Yes!" to the modern animal welfare legislation in Bulgaria.

--

Второто правителство на Борисов внесе законопроект за изменение на Закона за защита на животните, който предлага единствено мъгляви промени в областта на контрола на кучетата.

Кухото законодателство, свързано с благоденствието на животните, оставя изложени на прекомерен риск всички безстопанствени животни; всички скитащи домашни любимци, включително изгубени; и всички техни стопани. Сегашният модел за управление на кучетата е порочен, защото е основан на изграждането и поддръжката на евтини съоръжения за контрол на скитащите животни; и непрозрачното разпореждане със скитащи животни (в условията на забранена евтаназията на здрави такива). Всички ловни екипи са подчинени на приютите за животните и представляват единствените органи за управление на скитащата популация на терен. Системата за контрол на животните в България бе превърната в инструмент едновременно за злоупотреба с животните и източване на обществените финанси (вижте нашия доклад от 2011: http://www.animalprograms.org/uploads/8/3/8/8/8388532/strategicheski_doklad_vyrhu_dejnostite_na_prijutite_za_zhivotni_v_bylgarija.pdf).

Фондация Програми за животните се противопоставя на тази тенденция. На 25-ти септември 2015 г., ние се обърнахме към Народното събрание с настояване за предлагането, обсъждането и приемането на съществени изменения в Закона за защита на животните, като например:

- изискване за назначението към общините на квалифицирани инспектори за контрол на скитащите кучета на мястото на сегашните ловци, назначавани към местните приюти за кучета;

- изрично изискване към всеки управител на приют да внася ежегодно доклад за броя на приетите и разпределени животни;

- и отмяна на така наречените "временни приюти за кучета", които "трябва да се намират извън населените места."

Вижте пълния текст на предложението и мотивите: http://www.animalprograms.org/150925.html

Настоящата подкрепяща петиция е адресирана до съответните представители в парламента. С нейното подписване, Вие ще кажете "Да!" на модерното законодателство за благоденствието на животните в България.

--

Петиция закрыта

Эта петиция собрала 5 974 подписанта

Расскажите о петиции