Please ensure the Romanian Presidential Election are free, equal, universal, secret and direct.

Petition geschlossen.

Please ensure the Romanian Presidential Election are free, equal, universal, secret and direct.

Diese Petition hat 7.211 Unterschriften erreicht
Liviu Mihoc hat diese Petition an Jean-Claude Juncker (President of the European Commission) und gestartet.

Please ensure the Romanian Presidential Election are free, equal, universal, secret and direct.

(Traducerea în limba română ppate fi citită mai jos.)

Presidential elections have been organized in Romania on November 02, 2014. According to the Romanian Constitution Art. 36, all Romanian citizens are entitled to vote, including those residing in EU Member States. Unfortunately, the electoral process at Romanian Embassies and Consulates in the EU was hindered:

1.    unreasonable waiting periods, up to 5 hours, have been enforced upon citizens willing to exercise their right to vote all across major European Cities

2.    several voting stations closed without allowing citizens who had been waiting for hours to vote. Such situations were encountered in London, Paris, Vienna,  Dublin, Torino as well as the Student Campus "Regie" in Bucharest.

We believe the right to universal and fair vote is a cornerstone of political rights of all EU Citizens, including Romanians. Doubts can be raised whether the Presidential Election on November 02, 2014 can be regarded as valid since the “universal” right to vote may not have been dutifully ensured. 

We therefore ask Jean-Claude Juncker, President of the European Commission, Frans Timmermans, First Vice-President and Vĕra Jourová, Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality to intervene to the Romanian Government in such a manner that the basic democratic right to "free, equal, universal, secret and direct elections" (acc. to European Parliament Resolution 1320 (2003)) is upheld, in particular concerning the final round of the Presidential Elections to be held on November 16, 2014.

In order to spread the information about this petition it is crucial that you share it with your friends! Thank you for supporting this petition.

 

Stimate Domnule Preşedinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, stimate Domnule Vicepreşedinte Frans Timmermans, stimata Doamna Comisar pentru Justiţie, Protecţia Consumatorului şi Egalitate între Sexe, Vera Jourová,

În România, pe 2 noiembrie 2014, au fost organizate alegeri prezidenţiale. În conformitate cu Constituţia  României, Art. 36 , toţi cetăţenii români au dreptul la vot , inclusiv cei care locuiesc în statele membre ale UE. Din păcate, procesul electoral la ambasadele şi consulatele României din UE a fost masiv ingreunat:

1. perioade de aşteptare nerezonabile, de până la 5 ore, le-au fost impuse cetăţenilor care au dorit să îşi exercite dreptul la vot, peste tot în marile oraşe europene; 

2. mai multe secţii de votare au fost închise fără a permite cetăţenilor care au aştepat cu orele pe strazi să voteze. Astfel de situaţii au fost întâlnite în Londra, Paris, Viena, Dublin, Torino, precum şi în campusul studenţesc "Regie" din Bucureşti.

Noi credem că dreptul la vot universal este o piatră de temelie a drepturilor politice ale tuturor cetăţenilor UE, inclusiv ale Românilor. Credem că validitatea scrutinului din 2 noiembrie 2014 poate fi pusă la îndoială deoarece dreptul la vot "universal" nu a fost asigurat.


Prin urmare, vă rugăm să interveniţi pe lângă Guvernul României, în aşa fel încât membrii acestuia să respecte dreptul democratic fundamental la "alegeri libere, egale, universale, secrete şi directe" (conform Rezoluţiei Parlamentului European 1.320 ( 2003) ), în special cu ocazia rundei finale a alegerilor prezidenţiale, care va avea loc la 16 noiembrie 2014".

Petition geschlossen.

Diese Petition hat 7.211 Unterschriften erreicht

Jetzt die Petition teilen!