Petition Closed

Nabavka dovoljne količine biološke terapije za obolele kojima je potrebna.

This petition had 197 supporters


Ljudima koji boluju od ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti, a prvenstveno težih oblika ovih oboljenja, pored uobičajene terapije kortikosteroidima i imunomodulatorima koja za njih nije dovoljna, neophodna je i biološka terapija. Ovaj vid terapije se nalazi na listi lekova koje finansira Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Do skoro su bolnice same nabavljale ove lekove o svom trošku. Zbog ograničenog budžeta bolnica, lekovi iz ove grupe su nabavljani u nedovoljnim količinama za nove pacijente, a i pacijenti koji su već započeli lečenje ovim vidom terapije, često su se susretali sa nestašicama lekova.

Početkom ove godine biolška terapija je u potpunosti prestala da bude dostupna u Srbiji, jer su i referentne bolnice prestale da nabavljaju biološku terapiju za ovu grupu pacijenata. Obzirom da su u pitanju veoma skupi lekovi (godišnji troškovi lečenja ovom terapijom za jednog pacijenta prelaze iznos od 10,000 evra), nabavka leka u sopstvenoj režiji za veliku većinu pacijenata nije opcija.

Sve ovo dovodi u opasnost zdravlje samih pacijenata, jer je konstantnost u primanju ove terapije jako bitna za uspešno lečenje navedenih bolesti. Pored toga, postoji maksimalni vremenski period između primanja dve doze biološke terapije koji ne sme da se prekorači, jer se povećava rizik od alergijske reakcije na sam lek.

Molimo Vas da svojim potpisom pomognete UKUKS da se izbori za zakonom zagarantovano pravo svojih članova da dobiju odgovarajuću zdravstvenu negu.

Hvala!Today: Igor is counting on you

Igor Ranković needs your help with “RFZO – Republički fond za zdravstveno osiguranje: Nabavka dovoljne količine biološke terapije za obolele kojima je potrebna.”. Join Igor and 196 supporters today.