İLİTAM VE AÖF İLAHİYAT KAPATILSIN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


İlahiyat Açıköğretim Önlisans Programı ve İlahiyat Uzaktan Lisans Tamamlama Programı (İlitam) ile sınıf yüzü görmemiş staj görmemiş üniversitede akademisyenlerle karşılıklı öğrenci öğretmen ilişkisini almamış biri öğretmen olamaz.İLİTAM okuyanlara Örgün okuyanlarla eşdeğer diploma verilmesi eşitlik veya adalet değil zulümdür.

İLİTAM programının zararları maddeler halinde aşağıda verilmiştir:

1)İLİTAM programlarında Arapça hazırlık sınıfı olmadığı için programa tabi öğrenciler, bu derslerden mahrum olmakla dini ilimlere vakıf olamamaktadır. 
2)Belirli yerlerde verilen Arapça eğitiminin bir sonucu olarak İLİTAM'da bazı kesimler kısmen başarı gösterseler de ezberci yapıları, pirincin içindeki beyaz taşları ayıklama yeteneklerinin gelişmesine yetmemektedir. İlahiyat örgün eğitim öğrencisi eleştirel mantıkla dini metinlere yaklaşıp hurafe ve bidatlere duyarlı iken ilitam ve aöf mezunları duyarlılığın ötesinde bidat ve hurafeleri dinin parçası olarak görmekte ve bu din dışı bilgileri meşrulaştırmaktadır.
3)Belirli yerlerde Arapça eğitimi aldıkları ile övünenler ne yazık ki dinin anlatımında dilin yeterli olmadığını bir türlü kavrayamamaktadırlar. Arapça bilmek, İlahiyat diplomasına sahip olmak için yeterli olacaksa ülkemize giren 4 milyon Arapça bilen Suriyelinin tamamına İlahiyat diploması verip Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına yerleştirmek gerekir. Veya Arapça dini bilmek ve anlatmakta kafi gelecekse dili Arapça olan Arap ülkeleri neden sömürge durumunda ve neden İslam'ın sembolü olarak görülmemektedirler. Mesele Arapça'dan öte dini anlamak, anlamlandırmaktır.
4)İLİTAM'da pek çok ders örgün eğitime göre içerik olarak basit ve dar kapsamlıdır.
5)Başarının testlerle ölçülmesi, İlahiyat eğitiminde arzulanan dinamik bilginin gelişmesine yetmemektedir.
6)Hoca ile etkileşim ortamından yoksun İLİTAM mezunu, bilgilerinin doğruluğunu gözden geçirme imkanından mahrum olduğu için var olan bilgilerinin tamamını doğru zannetme halisünasyonu yaşamaktadır.
7)İLİTAM mezunu, İlahiyatçı kimliğinin getirdiği iletişim becerisine asla sahip olmamakta, görev yaptığı okul ve bulunduğu kurumlarda pasif kalmakta, sorular karşısında verdiği cevapların artı ve eksiklerini görme imkanından yoksun yetiştiği için verdiği cevaplarla alay konusu olmaktadır.
8)Örgün İlahiyatçılar zorlu ÖSYM sınavını başarıp okullarına kaydolmakta, aileden uzak bir şekilde binlerce liralık masrafla haftalık ders programına uygun bir şekilde okula devam edip zorlu sınavlara tabi olmakta iken İLİTAM öğrencisi; ÖSYM sınavında emek vermeksizin bulunduğu programa kaydolmakta, aile ve bulunduğu muhit içinde hiçbir masraf yapmadan, sabah kalkıp hazırlanmak ve okula yetişmek gibi bir derdi olmaksızın mezuniyet sonrası örgün eğitim mezununun sahip olduğu aynı diplomaya sahip olması tam bir adaletsizlik örneğidir.
9)Nasıl ki örgün Tıp Fakültesi mezunu olmayan bir doktorun önüne hiç kimse ameliyat olmak için yatmaz, verdiği ilacı canı gönülden kabul edip kullanmaz ise aynı şekilde örgün İlahiyat eğitiminden geçmeyen İLİTAM mezunu da insanların maddi ve manevi sorunları karşısında cevap vermek ve teşhis koymakta yetersizdir, güvenilmezdir.
10)İLİTAM mezunlarının radyo ve televizyon programlarında kullandığı dil, getirdikleri örnek ve savundukları hurafeye dayalı dini argümanlar İlahiyat Fakültesi kimliği ile lanse edilmektedir. Bu durum İlahiyatçı kimliğinin hızla güven kaybetmesine neden olmaktadır.
11)Örgün İlahiyat mezunu güncel sorunlar karşısında yeni fetvalar üretir/ ictihat kapısını açık tutarken; İLİTAM mezunu ictihat yapma yeteneğinden yoksun her güncel sorunun cevabını geçmişe döndürmekle hem kendini sınırlamakta hem de toplumun önünü tıkamakla ictihat kapısını kapatmaktadır.

Yukarıda saydığımız tüm gerekçelerden ötürü bu programların (Aöf ilahiyat ve İLİTAM) acilen kaldırılması gerektiğini bildiriyor örgün İlahiyatçılar olarak bu imza kampanyasını başlatıyoruz.Kamuoyuna ve tüm ilahiyat mensuplarına duyurulur.