Petición cerrada

* * * DNA: el meu parent abans que un gos! * * * ADN: ¡mi familiar antes que a un perro!

Esta petición ha conseguido 87 firmas


[CA]

A Catalunya, fa vora dos anys que els ajuntaments tenen capacitat per contractar el serveis privats d'empreses de genètica per tal de multar els propietaris incívics de gossos i gats, encreuant l'ADN de l'animal amb l'ADN dels seus excrements. Els familiars de les víctimes 1936-1977 quedem atònits al veure que aquestes tècniques genètiques d'identificació s'apliquen abans als gossos que a les persones. Una vegada més, el drama humanitari de la Guerra Civil i la dictadura passa a la cua de les prioritats d'aquest país. Ho hem denunciat a Nacions Unides.

El meu parent abans que un gos, si us plau!

Podeu llegir el manifest signat per 25 persones directament afectades o implicades en aquest greuge humanitari, que vam fer constar en acta a la compareixença del dia 8 de juny de 2017 al Parlament de Catalunya.

Fa més de 80 anys que les víctimes per Desaparició Forçada o Involuntària, a tot l'Estat Espanyol, esperen ser identificades. Concretament les del període 1936-1977, corresponents a la Guerra Civil i posterior dictadura. Milers i milers.

Concretament a Catalunya, hi ha actualment gairebé 6000 famílies inscrites en un cens, que han manifestat al Govern de la Generalitat la voluntat de recuperar les restes dels seus parents desapareguts.

A Catalunya, fins ara, som gairebé un miler de famílies que formem part del Banc d'ADN públic, entre els donants de la Universitat de Barcelona/Fundació Bosch i Gimpera i els de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.

A Catalunya, fins ara, s'han exhumat uns dos centenars de cossos, del període 1936-1977, encara sense identificar. Han passat més de 6 anys des que es recollí la primera mostra familiar del Banc d'ADN dels vius i encara no s'han encreuat les dades entre vius i morts, exhaustivament, tal i com mana Nacions Unides i el codi de bones pràctiques d'aquests biobancs. Ho hem denunciat a la Querella Argentina.

[ES]

En Catalunya, hace casi dos años que los ayuntamientos tienen capacidad para contratar los servicios privados de empresas de genética para poder multar a los propietarios incívicos de perros y gatos, cruzando el ADN del animal con el ADN de sus excrementos. Los familiares de las víctimas 1936-1977 quedamos boquiabiertas al ver que estas técnicas genéticas de identificación se aplican antes a los perros que a las personas. Una vez mas, el drama humanitario de la Guerra Civil y la dictadura va a la cola de las prioridades de este país. Lo hemos denunciado en Naciones Unidas.

¡Mi familiar antes que a un perro, por favor!

Pueden leer el manifiesto firmado por 25 personas directamente afectadas o implicadas en este agravio humanitario, el cual hicimos constar en acta en la comparecencia del día 8 de junio de 2017 en el Parlament de Catalunya.

Hace mas de 80 años que las víctimas por Desaparición Forzada o Involuntaria, en todo el Estado Español, esperan ser identificadas. Concretamente las del período 1936-1977, correspondiente a la Guerra Civil y posterior dictadura. A millares.

Concretamente en Catalunya, hay actualmente casi 6000 familias inscritas en un censo, donde han manifestado la voluntad, al gobierno de la Generalitat, de recuperar los restos de sus parientes desaparecidos.

En Catalunya, hasta la fecha, somos casi un millar las familias que ya formamos parte del Banco de ADN público, entre los donantes de la Universitat de Barcelona/Fundació Bosch i Gimpera y los del Institut de Recerca Vall d'Hebron.

En Catalunya, hasta la fecha, se han exhumado unos dos centenares de cuerpos, del período 1936-1977, aún sin identificar. Han pasado mas de 6 años desde que fue recogida la primera muestra familiar del Banco de ADN de los vivos y aún no se han cruzado los datos entre vivos y muertos, exhaustivamente, tal como manda Naciones Unidas y el código de buenas prácticas de estos biobancos. Lo hemos denunciado en la Querella Argentina

 [FR]

En Catalogne, depuis deux ans, les communes ont le droit d’embaucher des services privés d’entreprises génétiques afin d’imposer des amendes aux propriétaires inciviques de chiens et de chats, en croisant l’ADN de l’animal avec celui de ses crottes. Nous, les parents des victimes de 1936 à 1977, restons sans voix de voir ces techniques génétiques d’identification étant appliquées d’abord aux chiens qu’aux personnes. Une fois plus, le drame humanitaire de la Guerre Civile Espagnole et la Dictature sont à la queue des priorités de ce pays. On a posé plainte aux Nations Unies.

Mon parent avant qu’un chien, s’il-vous-plaît!

Vous pouvez lire le manifeste, signé par 25 personnes directement affectées ou impliquées dans cette injustice humanitaire, qu’on a fait figurer au procès-verbal de la comparution du 8 juin 2017 au Parlement de la Catalogne.

Il y a plus de 80 ans que les victimes par Disparition Forcée ou Involontaire, dans l’ensemble de l’État espagnol, attendent leur identification. Plus concrètement, celles de la période 1936-1977, correspondant à la Guerre Civile Espagnole et la dictature postérieure. Des milliers et milliers.

En Catalogne en particulier, actuellement il y a presque 6000 familles inscrites dans un recensement ayant manifesté au Governement de la Catalogne leur volonté de récupération des restes de leurs parents disparus.

Jusqu’à présent, en Catalogne on est presque un millier de familles celles qui intègrent une partie du Banc d’ADN publique, entre les donneurs de l’Université de Barcelone/Fundació Bosch i Gimpera, et ceux de l’Institut de Recerca Vall d’Hebron.

En Catalogne, jusqu’à présent, deux centaines de corps de la période 1936-1977 ont été exhumés, et ils restent sans identification. Plus de 6 ans sont passés depuis qu’on a obtenu les premiers échantillons des parents vivants au Banc d’ADN ; à présent, on n’a pas encore croisé les données entre les vivants et les morts de façon exhaustive, comme l’exigent les Nations Unies et le code de bonnes pratiques de ces biobanques. On a posé plainte à la Justice Argentinienne.

 Hoy: Marc Antoni cuenta con tu ayuda

Marc Antoni Malagarriga-Picas necesita tu ayuda con esta petición «Raül Romeva: DNA: el meu parent abans que un gos! // ADN: ¡mi familiar antes que a un perro! // DNA: Mon parent avant qu’un chien!». Únete a Marc Antoni y 86 personas que ya han firmado.