Rädda Norr Mälarstrand!

0 have signed. Let’s get to 2,500!


Den lummiga och vackra strandpromenaden på Norr Mälarstrand är en populär plats både bland stockholmare och turister, speciellt på sommaren.
Härliga promenader längs den grönskande strandpromenaden vid vattnet, en vilostund på bänkarna under knäckepilarna och varma kvällar på Mälarpaviljongen och Orangeriet är vad många stockholmare ser som ”sommar i City”. 
Denna magiska oas förintas just nu av ansvariga på Kungsholmens stadsdelsförvaltning, ansvarig är ordförande 29-åriga Arvid Vikman.

Friska, gamla träd fälls på löpande band, träd som aldrig kommer bli lika stora under vår livstid. Grönskan och växterna schaktats bort.
Detta påverkar inte bara oss människor utan det har förödande konsekvenser för fågellivet, speciellt under övergången mellan vår och sommar.

Genom att schakta bort djurlivets boplatser så förstörs inte bara en idyllisk plats utan Kungholmens stadsdelsförvaltning bryter även mot punkt 3 och 4 i Strandskyddet.
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Strandskydd/

De har inlett etapp 1 av 6 av deras projekt som dom kallar för "upprustning".
Hjälp oss stoppa detta genom att skriva på protestlistan!


Genom att skriva på protestlistan så uppmanar vi att Kungsholmens stadsdelsförvaltning;

 • GENAST sluta fälla träden och schakta bort all grönska längs Norr Mälarstrand.
 • Att de gör sitt absolut bästa att återställa skadorna som gjorts och återskapar platsen precis som den såg ut innan. 
  Detta måste ske med att kompensera med fler träd och växter, speciellt längst strandkanten för fåglarnas skull!
  De 40-90 år gamla träden som fåglarna hade sina bon i går aldrig att få tillbaka igen.
  Detta måste kompenseras med betydligt fler träd och att stora träd planteras på nytt. Knäckepilarna måste planteras på nytt längs vattnet för det är träden som fåglarna trivs allra bäst vid.
 • Be om ursäkt till Stockholmarna och boende i området.
 • Att de börjar värna om träden, grönskan och djurlivet över hela Kungsholmen samt att de investerar i att plantera betydligt fler träd som ger friskare luft och bättre luftkvalité för oss boende och besökare i city.

Vad innebär förstörelsen av Kungsholmens Stadsdelsförvaltning längs Norr Mälarstrand?

 1. Miljöförstörelse, brott mot Strandskyddet samt brott mot Artskyddsförordningen, ett sabotage för fågellivet och naturen!
  Kungholmens stadsdelsförvaltning har begått ett grovt brott mot fågellivet.
  Att medvetet sabotera platser med rikt djurliv är djurplågeri.
  Norr Mälarstrand har alltid haft ett mycket rikt fågelliv där både änder och svanar bor längs strandkanten där de äter, sover och föder upp sina barn. Men även de mindre fågelarterna som byggt sina bon i de stora lummiga trädens träkronor där de varje år tar hand om sina ungar.
  Dessa träd är nu fällda och all grönska och vass längs strandkanten är bortschaktad. Fåglar som rotat sig till dessa platser står nu utan hem när deras ungar snart är här eller redan fötts.
  Vart ska fåglarna nu ta vägen med sina ungar? Längs strandkanten syns nu fåglarna leta i vattnet efter sina gamla hem. Kungsholmens stadsdelsförvaltning begår artskyddsbrott med denna förstörelse. 
 2. Förstörelse av visionen skapad av stadsträdgårdsmästaren Holger Blom och hans medarbetare Erik Glemme 1941–1943.
  De hade visionen om att skapa en strandpromenad i Stockholmsstil, de tog över 40 år för träden att växte till sig så vad det var idag men nu är allt detta förstört. Ingen som lever idag kommer se träden lika stora igen. Holger Bloms vill värna om träden och parkerna, han hade en vision att människor har en stark koppling till det gröna och idag är sorgligt nog många av hans skapelser förstörda. Att låta en av hans finaste skapelser strandpromenaden bli förstörd är förtörnelse av vårt kulturarv.
 3. Sämre mående hos boende i området.
  Det är bevisat i studier att grönska och träd skapar harmoni och glädje hos människor speciellt för de som bor i stadsmiljö. De som bor i Stockholm City har inte många grönområden att välja på när man vill ta en promenad och därför var Norr Mälarstrands promenaden en mycket speciell plats för många i Stockholm.
  Boende i området har tom tidigare uttryckt en önskan om att det planteras mer träd och växter i området, speciellt vid Holger Bloms plats, detta har dokumenterats i bland annat tidningsartiklar.
 4. Sämre luftkvalité vid högtrafikerad väg.
  Det är bevisat i studier världen över att träd är livsavgörande för luftkvalitén.
  Träd producerar syre så att vi människor kan andas. Det är även bevisat att träden hjälper till att rena luften, att ha många stora träd längs trafikerade vägar gör en enorm skillnad på luftkvalitén och hjälper till att rena luften.Genom att riva träd så förstör man syreproduktionen och luftkvalitén, i dessa tider när miljön talas om mer än någonsin och dieselbilar ska förbjudas så är trädens roll viktigare än någonsin.Detta påverkar alla som bor och besöker området.
  http://www.bbc.com/news/science-environment-37813709
  https://www.lifegate.com/people/lifestyle/city-trees-smog-pollution
  https://blog.nature.org/science/2017/04/06/trees-air-pollution-balance-ecosystem-services-ozone/
 5. Kapitalförstörelse.
  Strandpromenaden är den mest fotograferade plats som används i nästan alla prospekt vid försäljning av lägenheter på Kungsholmen. Mäklarna i området visar alltid upp den vackra strandpromenaden som en lockade faktor varför man ska välja att bo på Kungsholmen och vid Norr Mälarstrand. Genom att förstöra denna plats förlorar Kungsholmen och dess bostäder ett enormt mervärde.
 6. Negativ effekt på turismen.
  Turismen i Stockholm kan även komma att påverkas mycket. När turister besöker platsen kommer de mötas av en annan verklighet än bilderna de sett på Google när de planerade sitt besökt till Stadshuset och Norr Mälarstrand.
  Detta skapar en negativ bild av Stockholm i allmänhet.

 
I ett informationsblad om Kungsholmens parker 2018 från Kungsholmens stadsdelsförvaltning, så visar de bilder på de vackraste delarna av strandpromenaden och de skriver att de lovar att ”bevara grönskan och lummigheten” på Kungsholmen.
Projektet är godkänt av Ordförande Arvid Vikman (S) 29 år, från Östersund.

Då ingen visste vad som skulle hända så gavs ingen chans till att skicka in sin protest.Today: Rädda is counting on you

Rädda Norr Mälarstrand needs your help with “Rädda Norr Mälarstrand”. Join Rädda and 2,294 supporters today.