RÀTIOS DIGNES PER A L'ESCOLA BRESSOL

RÀTIOS DIGNES PER A L'ESCOLA BRESSOL

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales

Bressol Indignades ha iniciado esta petición dirigida a Generalitat de Catalunya y

Els professionals de l’etapa dels 0 als 3 anys fa molt de temps que sustenten una situació insostenible: tenen massa infants al seu càrrec. Els 3 primers anys de vida els nens i nenes necessiten un acompanyament molt individualitzat, el més gran de la seva vida, en canvi tenim ràtios que ens situen a la cua d’Europa. La llei marca uns màxims legals que administracions i centres han establert com a normals, ningú obliga a arribar aquests màxims ni a no contractar més personal a les escoles. En la majoria d’escoles bressols, la ràtio per adult és de 8 lactants, 13 infants d’1 a 2 anys i 20 infants de 2 a 3 anys. Les recomanacions educatives de la Unió Europea són de 4 lactants, 6 infants d’1 a 2 anys i 8 nens/es de 2 a 3 anys per adult. 

Evidentment els professionals de les escoles bressol s’esforcen per atendre totes les necessitats, però hi ha una limitació evident i negar-ho seria obviar una realitat. Només cal mirar al voltant del nostre país per confirmar que la nostra ràtio a escola bressol no és normal. Si ens comparem amb qualsevol país Europeu, tenim les de perdre. En la fase 2 de desescalada hem vist com han baixat les ràtios a 1 adult per 5 infants. Una situació d’excepcionalitat ens ha apropat a la normalitat d’altres països, ens ha apropat a la que hauria de ser la nostra realitat. Els nens i nenes més petits no necessiten ràtio baixa en una fase de desescalada, ho necessiten sempre, perquè les seves atencions, en aquest moment de la vida, així ho requereixen.

L’atenció dels més petits mereix ser millorada, ells mai podran defensar els seus drets. PER LA MODIFICACIO DEL DECRET 282/2006 del 4 de juliol dels requisits dels centres del primer cicle de l'Educació Infantil I LA CONSCIÈNCIA DE LES ADMINISTRACIONS. Acceptar que la ràtio d’escola bressol NO és normal i visibilitzar-ho és el primer pas!

ARA ÉS EL MOMENT DE CONSTRUIR UNA UNA NOVA CULTURA D'INFÀNCIA.

Trobareu més info a: aquí

La ràtio d'Espanya és la més alta d'Europa (pàg.88): aquí

Ràtios de diferents països d'Europa (pàg.127): aquí

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales