Que el llop sigui considerada espècie protegida a Catalunya.

Que el llop sigui considerada espècie protegida a Catalunya.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 25.000!
Con 25.000 firmas, esta petición se convierte en una de las más firmadas en Change.org

Fundació Fauna ha iniciado esta petición dirigida a Honorable Sr. Jordi Puigneró (Vicepresident i Conseller del) y

El llop a Catalunya:

L'extinció del llop a Catalunya va tenir lloc durant la segona meitat del segle XIX, tot i que encara es capturà un llop a la Terra Alta l'any 1935. Des d'aleshores, el llop es considera extingit a Catalunya.

Recentment, però,  s’ha  descobert  una  nova  presència  de  Canis  lupus a Catalunya. Concretament a  la  zona del Parc  Natural del Cadí-Moixeró, on els anà-lisis   genètics   practicats  en   excrements  trobats, han   pogut  demostrar que hi ha  un  exemplar  emparentat  amb  la  població de llops d’Itàlia (i  no  amb el llop Ibèric) passejant per terres catalanes.

Des del moment de la seva detecció (el comunicat oficial a la premsa va ser el 12 d’abril de 2004), es  creà  una  comissió  de  seguiment  del llop  i  s’establiren  els protocols  necessaris per a la  recollida  de dades sobre rastres, possibles atacs  i avaluació   de   danys,  recolzament   als ramaders  i   relació   amb  administracions locals i comarcals.

Si bé el llop a Catalunya no és una espècie cinegètica  com en altres comunitats, tampoc  està  regulat  per cap  llei  que el protegeixi com sí succeeix  amb  altres espècies presents en el territori català.

Per  aquest  motiu, la Fundació Fauna presenta el Projecte Llop, amb  el qual es vol aconseguir que el Parlament de  la  Generalitat de Catalunya consideri  el llop com una espècia  novament  present  a  Catalunya i que sigui  declarada espècie protegida per Llei.

Per poder presentar al Parlament una modificació de Llei, és necessari el suport per part de molta gent, motiu pel qual Fundació Fauna demana la col·laboració i suport a particulars i entitats per aconseguir aquest objectiu.

1.- La Llei Catalana de Protecció  dels  animals 22/2003 de 4 de juliol  no  inclou  al llop  ( Canis lupus)  a   l’annex   d’espècies  protegides   de   la   fauna   salvatge autòctona catalana.

2.- El  dia  12  de  febrer  de  2004,  el  honorable  conseller  de  Medi  Ambient  i Habitatge, Salvador Milà, comunicà en roda de premsa el descobriment d’indicis científics de la presència del llop en el Parc Natural del Cadí-Moixeró.

3.- Donat que el llop és present a Catalunya ( ja s’ha detectat la presència de més animals) i ser una espècie amb un nombre d’individus tant reduït a Catalunya.

4.- Sabent que pot ser causa de conflicte  en el món rural  i no  està protegida per l’actual llei de protecció  dels animals i per tant susceptible de ser eliminada de nou.

Conseqüentment   els   sota  signant  (major de 16 anys)  m'adhereixo  i sol·licito, que aquest Parlament, promogui i aprovi, en un breu termini, la modificació de la Llei de Protecció dels Animals, considerant al LLOP a Catalunya  espècie protegida.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Política de privacitat:

D'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter persona l'informem del següent:

1. Que la finalitat de la recollida de signatures té com a únic objectiu la seva utilització per a la gestió i tramitació de la campanya en pro del Projecte Llop amb l’objectiu de que el llop sigui considerada una espècie protegida a Catalunya.

2. Que vostè dóna el consentiment exprés i inequívoc perquè les seves dades personals siguin cedides als organismes públics i / o privats competents amb la mateixa finalitat descrita anteriorment.

3. Que un cop acabada la campanya les dades personals seran cancel·lades segons el que estableix la normativa.

4t.- Que té la possibilitat legal d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal dirigint-se mitjançant correu electrònic a info@fundaciofauna.org . Així mateix la persona signant garanteix que les dades facilitades en la campanya de recollida de signatures són veraces i serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a la Fundació Fauna, o a qualsevol tercer, a causa de l'emplenament amb dades falses, inexactes o incompletes.

 

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 25.000!
Con 25.000 firmas, esta petición se convierte en una de las más firmadas en Change.org