Emërimi urgjent i Komisionit për Provimin e Jurisprudencës!

Emërimi urgjent i Komisionit për Provimin e Jurisprudencës!

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Instituti i Kosovës për Trajnime IKT started this petition to Qeveria e Republikes se Kosoves and

Qe nga Janar 2020, Komisioni i Provimit të Jurisprudencës është jashtë mandatit dhe kandidatët nuk kanë pasur mundësi ti nënshtrohen Provimit të Jurisprudencës.

Komisioni i Provimit të Jurisprudencës sipas Ligjit propozohet nga Ministri i drejtësisë dhe emërohet nga Kuvendi i Kosovës.

Gjatë vitit 2020, Komisioni është propozuar nga Ministri i Drejtësisë, propozimi ka shkuar deri në Komisionin për legjislacion të Kuvendit dhe nuk ka arritur qe të aprovohet nga Kuvendi i Kosovës.

Për faktin se mijëra kandidatë janë në pritje qe të hyjnë në Provimin e Jurisprudencës për më shumë se një vit, përmes këtij Peticioni kërkojmë nga Qeveria dhe Kuvendi i Republikës së Kosovës të trajtojnë me urgjencë themelimin e Komisionit për Provimin e Jurisprudencës.

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!