Ndryshimi i orarit të kufizimit së lëvizjes

Ndryshimi i orarit të kufizimit së lëvizjes

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Shoqata e Gastronomëve të Kosovës started this petition to Qeveria e Republikes se Kosoves and

Shoqata e Gastronomëve të Kosovës, bën thirrje përmes këtij peticioni që Qeveria e Republikës së Kosovës të bëjë plotësim – ndryshimin e pikës së dytë të Vendimit të dt. 28 korrik 2020, lidhur me orarin e qarkullimit të personave fizikë jashtë shtëpive/banesave të tyre nga ora 22:30 deri në orën 05:00, në orën 00:00 deri në orën 05:00.

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!