Petition Closed

PROTECT THE SWEDISH WOLVES Stoppa vargjakt – valpar kan svälta ihjäl i vinter!

This petition had 5,090 supporters


Jakt på varg ökar nu dramatiskt i Sverige efter att regeringen ändrat den omstridda paragraf 28. Flera vargkullar har förlorat en förälder och valparna klarar sig inte själva ännu. Med bara en förälder riskerar de att svälta ihjäl i vinter.

Paragraf 28 i Jaktförordningen ger människor rätt att döda vargar om deras tamdjur blir angripna och det inte finns någon annan möjlighet att skydda sig. Tidigare var den som skjutit en varg tvungen att anmäla det till polisen. Då var det bara ett fåtal vargar varje år som sköts med stöd av paragrafen. Men efter ändringen behöver inte längre jakten polisanmälas. Det verkar ha gjort vargen fredlös. Sedan i somras har fler vargar dödats enligt paragraf 28 än under de två senaste åren tillsammans.

Därför uppmanar vi landsbygdsminister Eskil Erlandsson att ändra i Jaktförordningen så att jakt enligt paragraf 28 återigen måste anmälas till närmaste polismyndighet, inte bara till länsstyrelsen som det är nu.Uppropet sker i samarbete med Svenska Rovdjursföreningen http://www.rovdjur.se/

Roots & Shoots-grupp jobbar för vargen!

Enligt Jane Goodall´s världsomspännande koncept Roots & Shoots. Gruppen är ett gäng 14-åriga tjejer från Nybodaskolan i Tyresö Stockholm. Deras första projekt handlar om att skydda de svenska vargarna mot en förändring i den omstridda 28-paragrafen.

Roots & Shoots är ett globalt nätverk skapat av Jane Goodall, mest känd för sitt arbete med att studera och skydda schimpanser. Roots & Shoots ger unga människor kunskap, verktyg och inspiration för att förbättra miljön och livskvaliteten för människor och djur. I nätverket som Kung Fu Girls är en dela av ingår tiotusentals unga människor i mer än 120 länder.

Kung Fu Girls tränar kampkonsten Wing Tsun Kung Fu och i begreppet självförsvar ingår även att försvara och värna om dem som inte kan försvara sig själva. Det gäller både människor och djur och vår miljö. Framförallt handlar det om att våga säga NEJ! Målet är att stärka och stödja tjejernas självkänsla och identitet, ge en ökad trygghet och säkerhet så att tjejerna självständigt ska kunna bestämma över sina liv och även kunna påverka samhället. 

 

Wolf hunting is at a dramatic increase in Sweden since the government changed §28 within the hunting ordinance. Many Wolf puppies have lost a parent, which in turn cause a lot of stress within the Wolf pack. This years puppies are not yet able to fend for themselves, with only one parent they stand at high risk to starve to death during the coming winter months.

Hunting of the wolves has escalated since the government changed §28 within the hunting ordinance. The re-written law gives people the right to kill wolves if their pet animal is attacked and there is no other means of protection available. In the previous order of §28, a person who had killed a wolf had to report this to the Police, at that time there was only a few wolves killed per year. Now, with §28 in re-written form, it does not require that a person whom shoot and kills a wolf report to the Police. The wolf is no longer protected. Since the summer of 2013, more wolves have been killed under §28 than wolves killed within the past 2 years.

Therefor, we urge country minister Eskil Erlandsson to make the appropriate change within the hunting ordinance so that hunting in accordance with §28 must be reported to the police department again, not only the county.

This call of action is in cooperation with Svenska Rovdjursföreningen 

http://www.rovdjur.se/

About Svenska Rovdjursföreningen

The SCA is a consultative body to the Government, the Environmental Protection Agency and the County Administration in matters of carnivores. Regional representatives of the Swedish Carnivore Association exist in most counties. The Association is also represented on the Environmental Protection Agency's central "Carnivor Council" and in several of  the Wildlife management Delegations of the County Administration.Today: Kung Fu Girls i samarbete med Roots & Shoots is counting on you

Kung Fu Girls i samarbete med Roots & Shoots needs your help with “PROTECT THE SWEDISH WOLVES Stoppa vargjakt – valpar kan svälta ihjäl i vinter!”. Join Kung Fu Girls i samarbete med Roots & Shoots and 5,089 supporters today.