Promjena zakona o devetogodišnjem osnovnom obrazovanju na nivou BiH

Promjena zakona o devetogodišnjem osnovnom obrazovanju na nivou BiH

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Adin Dzidic started this petition to Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke and
  • Ugledavši se na zemlje Evropske Unije, Vijeća Evrope, te mnogih potpisnica Bolonjskog procesa, država Bosna i Hercegovina se razlikuje po mnogim pitanjima; naročito obrazovanja.

30 juna/lipnja 2003. godine, Vlada Bosne i Hercegovine donosi amandman na "Okvirni zakon o srednjem i osnovnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini". Toga dana, sjednica Doma naroda BiH usvaja član 16. navedenoga zakona, koji između ostalog nalaže da: 

"Nadležne obrazovne vlasti i škole u Bosni i Hercegovini obavezne su, najkasnije do juna/lipnja 2004. godine, stvoriti
sve potrebne uslove za normalno otpočinjanje osnovne škole u trajanju od devet godina."

Po tome, navedeni član 16, pravilo koje nalaže devetogodišnje obrazovanje u osnovnim školama, postaje norma, te je usvojen na nivou svih lokalnih uprava Bosne i Hercegovine (entiteta, općina, kantona itd). 

Iako donesen sa dobrom namjerom, ista koja je đacima trebala da olakša učenje nagomilanog gradiva, ovaj novi zakon je stvorio nove i nepredviđene probleme u školstvu. 

Naime, ako su tolike generacije učenika, koji su kasnije postali srednjoškolci, a potom radnici ili studenti, neki od njih koji su postali veliki stručnjaci u svojim oblastima, uspješno završili dvanaest, a ne trinaest godina školovanja sa završetkom srednje škole, prema već ustanovljenom trendu, zbog čega bismo baš mi trebali da budemo izuzetak?

Zbog čega baš mi, državljani BiH, trebamo slati našu djecu u osnovnu školu sa tek pet godina starosti, ili da ih gledamo kako završavaju srednju školu sa skoro punih 20 godina? Zbog čega, kada su ta ista djeca mogla da nastave sa daljim obrazovanjem, ili da se pak na vrijeme finansijski omoguće kao samostalni građani, te da po potrebi pomognu svojim porodicama.

Sa time, pozivam nadležne organe BiH da naprave reviziju ovoga zakona, te ga adekvatno prilagode sa poštovanjem prema dobnim granicama; u ime naše djece, te u ime roditelja.

 

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!