Kampanya Kapatıldı

Türk musikisi akademisyen adayları YDS'den muaf tutulsun

Bu kampanya 231 destekçiye ulaştı


Kökeni 9.yy’a dek uzanan Türk musikîsi, bugün ülkemizde akademik olarak Türk Musikîsi Devlet Konservatuvarlarında öğretilmektedir. Türk musikîsine gönül vermiş, onu akademik olarak araştırmak ve sonraki nesillere ulaştırmak için öğrenciler yetiştirmek isteyen, genç akademisyen adaylarının önünde ise maalesef Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) engeli bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, YDS, sosyal bilimler ve fen bilimlerini ortak olarak kapsayan bir dil sınavıdır.  Uluslararası literatürü takip etmek zorunda olan bu bilim alanları için gerekli bir sınav olabilir. Ancak, Türk musikîsine gönül vermiş adayların hemen hepsi erken yaşlardan itibaren sazları, sesleri, görgüleri ve bilgileri ile yaşamlarını bu kültüre adamış kişilerdir. Bilindiği üzere, bu alanda takip edilecek İngilizce literatür mevcut değildir. Eğer amaç, birikimlerin uluslararası alanda paylaşılması ise, YDS’den 50 puan almış olmanın uluslararası alanda birikimleri paylaşmak için yeterli olamayacağı da aşikârdır. Uluslararası alanda birikimleri aktarmak için üniversitelerde kadrolu personel olarak bulundurulacak, profesyonel bir meslek grubu olan “mütercim-tercümanlık” uzmanlığından yararlanmak daha akılcı bir yaklaşım olacaktır.

Bu toprakların musikîsini derinliğine öğrenmek, araştırmak ve öğretmek isteyen genç akademisyen adaylarının, en üretken yıllarının yabancı dil kurslarında ve sonunda yılgınlık ve tükenmişlik oluşturan tekrar tekrar girilen YDS’lerle geçmemesi için; bu adayların YDS’den muaf tutulmalarını, kendi alanlarında gerçekleştirilen mesleki yeterlilik sınavları ile kabul edilmelerini arz ediyoruz.Bugün Nazan imzanı bekliyor!

Nazan Aksaray bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ: Türk musikisi akademisyen adayları YDS'den muaf tutulsun». Nazan ve imza atan diğer 230 kişiye katıl.