Det är dags för den svenska regeringen att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen (NMR)

0 have signed. Let’s get to 25,000!


Den internationella judenheten uppmanar den svenska regeringen att vidta alla nödvändiga åtgärder för att utplåna den nordiska motståndsrörelsen (NMR) i Sverige och ta itu med dess destruktiva aktiviteter.

NMR är allmänt känd som den mest våldsamma nynazistiska organisationen i Sverige. Under de senaste åren har NMR blivit alltmer aktivt:

  • 2015 attackerade tre NMR-medlemmar oskyldiga flyktingar med bomber och brandbomber, som allvarligt skadade en person. 
  • 2017 organiserade NMR en våldsam marsch I Göteborg på Jom Kippur, den heligaste dagen i den judiska kalendern, syftet var att skämma bort judar från synagogan och besökare till bokmässan. 
  • Deras sympatisörer terroriserade flera gånger den lilla judiska föreningen i Umeå för att tvinga dem att stänga ner. 
  • Rörelsen publicerar kontinuerligt videor där de jämför sig med Hitler och det tyska nazistpartiet, förhärligar sitt budskap och aktivt förnekar Förintelsen. 

NMR: s närvaro var mycket märkbar under årets händelser i Almedalen. Dess anhängare begick brottsliga handlingar mot deltagare och störde allvarligt den allmänna ordningen. Organisationer och individer lämnade Almedalen tidigare än planerat eller valde att inte delta alls på grund av NMR: s deltagande.

Anhängare av NMR uttrycker hat och förakt för etniska grupper och hbtq-personer. De är uniformerade och uppträder militaristiskt under demonstrationer. Deras mål är att skapa rädsla skapa rädsla hos etniska minoriteter och hbtq-personer..

Den svenska grundlagen medger redan i dagsläget en möjlighet att begränsa föreningsfriheten för grupper som NMR (2 kap. 24 § 2 st. regeringsformen):

”Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.”

I Finland pågår ett försök att förbjuda den finska motsvarigheten till NMR. Sverige borde följa i Finlands fotspår och verka för ett förbud.

Vi uppmanar Sverige att formulera ett tydligt förbud mot denna nazistiska organisation. Ett sådant förbud skulle vara ett bestämt ställningstagande från samhället att ideologier byggda på våld och rasism inte har någon plats i den svenska demokratin.