Передать центр и службу отлова/стерилизации Отделу по Защите Животных

0 have signed. Let’s get to 2,500!


[RU/RO]

В течении десятилетий организация по сбору мусора «IM Autosalubritate» самым жестоким образом решало проблему бездомных животных в Кишиневе: они их травили, убивали током, забивали трубой по голове, а зачастую еще полуживых, мучающихся собак сбрасывали в яму и засыпали землей. При этом огромные средства, выделяемые на отлов и содержание собак, разворовывались. Но даже на данный момент, в 21-ом веке, мусорщики продолжают заниматься отловом собак. При этом чаще всего отлавливаются контактные, дружелюбные собаки, в то время как некоторые агрессивные продолжают бегать на свободе, пугая людей. Далеко не все отловленные собаки стерилизуются. Собаки выпускаются куда придется, а не на прежнее место обитания, из-за чего в городе создается хаос. А также не ведется должного учета по отлову, выпуску собак и расходованию выделенных из бюджета средств (4 млн лей в год).

Количество отловленных и выпущенных собак никто не может проверить.
Под видом спасения города от бездомных собак, Аутосалубритате списывает огромные суммы денег, которые уходят в чьи-то карманы. В то время как начальник МП ”Аутосалубритате„ получает 45 000 лей (2200 евро) в месяц, а работники, которые смотрят за собаками получают всего 3800 лей.
Боясь транспарентности, мусорная компания своими действиями сознательно нарушает Регламент и активно распространяет недостоверную информацию в отношении количества бездомных собак в городе, пытаясь тем самым запугать жителей и создать страх перед животными, подчеркивая свою важность и незаменимость в данном вопросе. Но отношение мусорной компании к животным ярко демонстрируют слова их начальства: «собак нужно стрелять и лучше из автомата калашникова» - А. Бажура

Одним из гражданских активистов было также направлено письмо на имя генерального примара города Кишинева, в которой подробно изложена позиция относительно данной ситуации:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2915546231813684&id=100000750086122

Также была проведена пресс-конференция на эту же тему:

https://youtu.be/hXJ_b49Te54

Это пора прекращать!

Учитывая все вышесказанное, считаем, что необходимо срочно изъять службу отлова бездомных животных, Некрополь и Центр Стерилизации из подчинения МП “Аутосалубритате” и передать Отделу по Контролю и Защите Животных.

Отловом бездомных животных не должны заниматься мусорщики, животные – не мусор!

За последние десятилетия этот вопрос много раз поднимался , но так и не был услышан властями нашего города.
Сейчас мы обращаемся к новому мэру и муниципальным советникам. Пора сделать этот исторический шаг и перейти в новую эру гуманного контроля численности собак города.
Отлов бездомных животных нужно забрать у «IM Autosalubritate» и передать под эгиду Отдела Контроля и Защиты Животных (Sectie de Control și Protecție Animalelor).

Петиция адресована генеральному примару города Кишинева Ивану Чебану, Муниципальному совету города Кишинева, отделу жилищно-коммунального хозяйства.

Timp de zeci de ani, organizația de colectare a gunoiului “IM Autosalubritate„ în cel mai crunt fel a fost tratată problema animalelor fără adăpost din Chișinău: fiind otrăvite, ucise cu șocuri electrice, bătute în cap cu țeava și, adesea, chiar câini pe jumătate morți, chinuiți și găsiți aruncați într-o gaură și acoperiți cu pământ. În același timp, s-au furat fonduri imense alocate pentru capturarea și păstrarea câinilor. Dar chiar și în acest moment, în secolul XXI, măturatorii de stradă continuă să prindă câini. Cel mai des se prind câinii de contact, prietenoși, , în timp ce unii câini agresivi continuă să alerge liber, speriind oamenii. Nu toți câinii prinși sunt sterilizați. Câinii sunt eliberați la un loc de nimereală, și nu la habitatul anterior, motiv pentru care se creează haos în oraș. De asemenea, nu există o înregistrare corespunzătoare pentru capturarea, eliberarea de câini și cheltuielile fondurilor alocate de la buget (4 milioane de lei pe an).

Nimeni nu poate verifica numărul de câini prinși și eliberați.
Sub pretextul salvării orașului de câinii fără stăpân, “IM Autosalubritate„ spală sume uriașe de bani care merg în buzunarele cuiva. În timp ce șeful „IM Autosalubritate” primește 45.000 de lei (2.200 de euro) pe lună, iar lucrătorii care au grijă de câini primesc doar 3800 de lei.
Temându-se de transparență, organizația de colectare a gunoiului încalcă în mod deliberat Regulament prin acțiunile sale și furnizeaza în mod intentionat informații false cu privire la numărul de câini vagabonzi din oraș, încercând astfel să sperie locuitorii și să creeze frică de animale, subliniind importanța acțiunilor lor. Însă atitudinea organizației de colectare a gunoiului față de animale este demonstrată în mod clar de cuvintele superiorilor lor: „câinii trebuie împușcați și mai bine dintr-un automat Kalashnikov” - A. Bajura

Unul dintre activiștii civici a expediat, de asemenea, o scrisoare adresată primarului general al mun. Chișinău, în care este descrisa amanunțit situația la acest capitol:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2915546231813684&id=100000750086122

De asemenea, a avut loc o conferință de presă la același subiect:

https://youtu.be/hXJ_b49Te54

Este timpul să oprim această dezordine!

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm că este urgent să retragem activitatea serviciului pentru capturarea animalelor fără stăpân, Necropola și Centrul de sterilizare din subordinea IM Autosalubritate și să transferăm acesta către Secția de Control și Protecție a Animalelor.

Organizația de colectare a gunoiului nu ar trebui să prindă animale fără adăpost, animalele nu sunt gunoi!

În ultimele decenii, această întrebare a fost ridicată de mai multe ori, dar niciodată nu a fost auzită de autoritățile orașului nostru.
Ne orientăm acum către noul primar și consilierii municipali. Este timpul să faceți acest pas istoric și să treceți într-o nouă eră a controlului uman privind numărul de câini din oraș.
Capturarea animalelor fără stăpân trebuie să fie înlăturată de la IM Autosalubritate și transferată în subordinea Secției de Control și Protecție a Animalelor.

Petiția se adresează primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, Consiliului municipal al municipiului Chișinău, departamentului locativ comunal.