Petición cerrada

Prezydencie podpisz Konwencję!

Esta petición ha conseguido 577 firmas


Przemoc wobec kobiet oraz przemoc domowa są powszechnymi zjawiskami w Polsce. Co roku w Polsce zostaje zabitych z powodu przemocy w rodzinie 150 kobiet i 30 dzieci. Oznacza to, że każdego tygodnia w Polsce giną 3 kobiety. Każdego roku przemocy fizycznej lub seksualnej doświadcza w Polsce 700 tysięcy do miliona Polek, a 30 tysięcy kobiet zostaje zgwałconych.

W ciągu ostatnich kilku tygodni, gdy politycy w parlamencie straszyli zgubnymi skutkami ratyfikacji Konwencji antyprzemocowej, przez media przeszły niezauważone historie ofiar przemocy domowej takie jak te:

Odrano-Wola koło Grodziska Mazowieckiego. 7 marca. W sobotni wieczór Leszek Ś. - emerytowany policjant z Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji - zabija żonę pistoletem i popełnia samobójstwo.

Gliwice. 5 marca. 55-letni mężczyzna zabija nożem 15-letniego wnuka, rani nożem żonę. 10-letni brat zabitego chłopca ucieka z mieszkania i prosi sąsiadów o pomoc. Mężczyzna popełnia samobójstwo.

Tychy. 14 lutego. Były partner zabija Hannę za pomocą noża. Policja nie wszczęła postępowania przeciwko sprawcy pomimo tego, że stosował wobec niej groźby, nękał ją oraz próbował przekupić policjantów. Gdyby sprawca został aresztowany lub gdyby nałożono na niego zakaz zbliżania, to być może Hanna dzisiaj by żyła. Sprawca popełnił samobójstwo.

Wiele takich śmierci można było uniknąć, gdyby ofiary otrzymały fachową pomoc oraz gdyby zapewniono im bezpieczeństwo. Niestety państwo w Polsce często staje po stronie sprawców przemocy. Kiedy dochodzi do skazania sprawców przemocy, to w 86% przypadków otrzymują karę więzienia w zawieszeniu, a jedynie 4% skazanych otrzymuje nakaz opuszczenia mieszkania zajmowanego razem z ofiarą przemocy.

Konwencja Rady Europy o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zawiera wszystkie rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i pomoc kobietom, dzieciom i mężczyznom doświadczającym przemocy domowej. Dzięki konwencji zostaną wprowadzone takie rozwiązania jak: 24-godzinna bezpłatna infolinia dla ofiar przemocy, odpowiednia do potrzeb liczba schronisk i ośrodków specjalistycznych dla ofiar przemocy domowej i przemocy seksualnej, skuteczny zakaz zbliżania się sprawców do ofiar, ściganie przemocy ekonomicznej wobec bliskich, skuteczna ochrona kobiet doświadczających przemocy oraz dzieci, które są świadkami takiej przemocy.

Dlatego apelujemy:

Panie Prezydencie,

Niech Pan ratyfikuje Konwencję o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej teraz!

Przemoc wobec kobiet oraz przemoc domowa są w Polsce zjawiskami powszechnymi, a instytucje polskiego państwa nie chronią skutecznie ofiar przemocy przed sprawcami.

Ma Pan do wyboru z jednej strony komfort wygodnego życia sprawców przemocy oraz lęki środowisk, które chronią tych interesów, a z drugiej strony zdrowie, życie i bezpieczeństwo ofiar przemocy domowej i seksualnej.

Musi Pan dokonać wyboru pomiędzy wyborczymi korzyściami wynikającymi z poparcia ze strony Episkopatu Polski, a prawem do bezpiecznego życia osób doświadczających przemocy domowej w Polsce.

Kiedy będzie Pan podejmował decyzję o ratyfikacji Konwencji proszę pomyśleć o życiu kobiet, dzieci i mężczyzn, którzy każdego dnia giną lub tracą zdrowie z powodu braku pomocy i wsparcia ze strony państwa polskiego. Państwa, które powinno stawać po stronie osób najsłabszych, nawet jeśli nie przynosi to głosów w wyborach.

Z wyrazami szacunku,Hoy: Sergio cuenta con tu ayuda

Sergio de Arana necesita tu ayuda con esta petición «Prezydent RP Bronisław Komorowski: Prezydencie podpisz Konwencję!». Únete a Sergio y 576 personas que ya han firmado.