Petition Closed

Powstrzymać inwestycję przy ul. Bydgoska 56!

This petition had 321 supporters


List Rady Okręgu Bydgoskie Przedmieście do Prezydenta Torunia o potrzebie dialogu na temat zagospodarowywania przestrzeni miejskiej w Toruniu

My, radni Okręgu Bydgoskie Przedmieście jesteśmy wzburzeni planami zabudowy działki przy ulicy Bydgoskiej 56. W naszym odczuciu projekt ten urąga dwóm podstawowym założeniom, które stanowią o wyjątkowym charakterze obiętej ochroną konserwatorską dzielnicy Bydgoskie Przedmieście:

  1. Wartość artystyczna projektu Grabowskich jest w naszym odczuciu na bardzo niskim poziomie i znacząco ustępuje pod tym względem historycznej zabudowie Bydgoskiego Przedmieścia. Natomiast kuriozalne połączenie gierkowskiej architektury z atrapą zabytkowej zabudowy świadczy o fasadowych działaniach miejskiego konserwatora zabytków.

  2. Deweloper planuje ściśle zabudować przestrzeń działki, wyraźnie obniżając standard jakości przestrzeni mieszkalnej, która jest najważniejszym walorem Bydgoskiego Przedmieścia.

 W związku z tym, że inwestycja przy ul. Bydgoskiej 56 jest jednym z wielu przykładów usuwania historycznej zabudowy i faworyzowania przez Gminę Miasta Toruń interesów deweloperów kosztem interesu mieszkańców, zwracamy się do Prezydenta Torunia z prośbą o:

  • zatrzymanie inwestycji przy ul. Bydgoska 56,

  • prowadzenie konsultacji społecznych przed rozpoczęciem kolejnych inwestycji,

  • podjęcie działań na rzecz ochrony historycznej architektury, np. Bydgoska 50/52,

  • ochronę dobrej jakości przestrzeni mieszkalnej na Bydgoskim Przedmieściu, a także promocję dobrych rozwiązań w nowopowstających budynkach.

Rada Okręgu Bydgoskie PrzedmieścieToday: Rada Okręgu Bydgoskie Przedmieście is counting on you

Rada Okręgu Bydgoskie Przedmieście needs your help with “Prezydent Miasta Torunia: Powstrzymać inwestycję przy ul. Bydgoska 56!”. Join Rada Okręgu Bydgoskie Przedmieście and 320 supporters today.