Arbitral Award of the November 22nd, 1920.

0 людей подписали. Следующая цель: 10 000


Restoration of the Armenian nations rights on the basis of the arbitral award of USA President , Arbitral Award of the President of the United States of America Woodrow Wilson November 22nd, 1920.

 Սևրի դաշնագրով 1920թ նոյեմբերի 22 ի  ԱՄՆ Նախագահ Վիլսոնի որոշումը Թուրքիայի և Հայաստանի միջև սահմանի, Հայաստանի դեպի ծով ելքի և հայկական սահմանին հարակից թուրքական տարածքների ապառազմականացման վերաբերյալ է։ Ըստ  այս որոշման Հայաստանը ընդգրկում  Էրզրումի, Տրապիզոնի, Վանի և Բիթլիսի  վիլաեթները դեպի ծով ելքով։Վ․ Վիլսոնի իրավարար վճռի կիրարկումը անժամանցելի  է։