Susținem Guvernul Maia Sandu și reforma justiției ACUM!

Susținem Guvernul Maia Sandu și reforma justiției ACUM!

12 276 ont signé. Prochain objectif : 15 000 !
Lancée le
Adressée à
President of the Republic of Moldova et

L'importance de cette pétition

Lancée par Alexandr BAIKALOV

Noi, cetăţenii Republicii Moldova, domiciliați în Moldova, cât și peste hotarele ţării, suntem profund îngrijoraţi de obstacolele apărute în calea procesului de reformare a justiției inițiat de Guvernul Maia Sandu.

Considerăm că societatea trebuie să se solidarizeze în jurul acestei inițiative și să susțină pe deplin Guvernul Sandu în toate eforturile sale privind reforma Justiției și asigurarea alegerii Procurorului General.
Doar împreună, implicându-ne putem construi un stat democratic, cu instituţii care lucrează în beneficiul cetăţenilor.

Astăzi a sosit momentul în care trebuie să rămânem uniți în efortul nostru comun pentru o schimbare definitivă! ACUM ori niciodată!

Natalia Cucoș, Ion Șpac, Iurie Lozinschi, Alexandr Baikalov

Мы, граждане Республики Молдова, проживающие как в Молдове, так и за рубежом, глубоко обеспокоены препятствиями, возникшими в процессе реформы правовой системы, начатой правительством Майи Санду.

Мы считаем, что общество должно быть солидарно с этой инициативой и полностью поддерживать правительство Санду во всех его усилиях, касающихся реформы юстиции и обеспечения избрания генерального прокурора.
Только вместе, участвуя, мы можем построить демократическое государство с институтами, которые работают на благо граждан.

Сегодня настало время, когда мы должны оставаться едиными в наших совместных усилиях для окончательного поворота к лучшему!

Наталья Кукош, Ион Шпак, Александр Байкалов

12 276 ont signé. Prochain objectif : 15 000 !