Petición cerrada

modificar el protocol d'actuació dels cossos de seguretat en cas d'agressió masclista

Esta petición ha conseguido 190 firmas


Des de l'espai de dones de la Zona Nord “Amb veu de Dóna” i juntament amb les veïnes i els veïns de Nou Barris volem denunciar la falta de protecció dels cossos de seguretat que sofreix el districte de Nou Barris arran dels incidents produïts dilluns passat 30 de Maig i sabent que no és la primera vegada que passa una situació semblant al barri. El dia dels fets es va trucar al Servei d'Emergència (112) denunciant una agressió que ocorria en un pis de Ciutat Meridiana. La trucada la realitzaven diverses veïnes i veïns de la mateixa finca, alertades i alertats pels crits de dolor d'una dona que s'escoltaven d'un altre pis i  que anaven a acompanyats per cops. Es definia una clara situació d'agressió  masclista amb alts nivells de violència. En cridar a Emergències la resposta va ser que no podien acudir perquè les dues úniques patrulles disponibles per a tot el Districte de Nou Barris estaven ocupades en una altra alerta. Els cossos de seguretat mai van arribar.

Exigim, com a ciutadanes i ciutadans de Barcelona, que es modifiquin els criteris d'alerta i els protocols d'atenció dels cossos de seguretat de la ciutat de Barcelona en casos com aquest on clarament la vida d'una veïna corria perill. Demanem que davant una trucada de tal emergència en la qual una dona pot estar en risc de mort, es presenti qualsevol patrulla disponible en tota la ciutat o rodalies.

Dues úniques patrulles per a tot el districte de Nou Barris no asseguren la protecció dels ciutadans d'aquesta zona, exigim  que es modifiquin els criteris d'actuació per poder garantir un nivell digne de seguretat als veïns de Barcelona.

22 de Juny 2016

“Amb Veu de Dona” Espai de Dones de la Zona Nord

                ****************************************************************

Desde el espacio de mujeres de la Zona Norte “Amb veu de Dona” y junto con las vecinas y los vecinos de Nou Barris queremos denunciar la falta de protección de los cuerpos de seguridad que sufre el distrito de Nou Barris a raíz de los incidentes producidos el pasado Lunes 30 de Mayo y sabiendo que no es la primera vez que pasa una situación parecida en el barrio. El día de los hechos se llamó al Servicio de Emergencia (112) denunciando una agresión que ocurría en un piso de Ciutat Meridiana. La llamada la realizaban varios vecinos y vecinas de la misma finca, alertados y alertadas por los gritos de dolor de una mujer que se escuchaban de otro piso y  que iban a acompañados por golpes, lo que definía una clara situación de  agresión machista con altos niveles de violencia. Al llamar a Emergencias la respuesta fue que no podían acudir porque las dos únicas patrullas disponibles para todo el Distrito de Nou Barris estaban ocupadas en otra alerta. Los cuerpos de seguridad nunca llegaron.

Exigimos, como ciudadanas y ciudadanos de Barcelona, que se modifiquen los criterios de alerta y los protocolos de atención de los cuerpos de seguridad de la ciudad de Barcelona en casos como este donde claramente la vida de una vecina corría peligro. Pedimos que ante una llamada de tal emergencia en la que una mujer puede estar en riesgo de muerte, se presente cualquier patrulla disponible en toda la ciudad o cercanías.

Dos únicas patrullas para todo el distrito de Nou Barris no aseguran la protección de los ciudadanos de esta zona, exigimos  que se modifiquen los criterios de actuación para poder garantizar un nivel digno de seguridad a los vecinos de Barcelona.

22 de Junio 2016

“Amb veu de dona” Espacio de mujeres de la Zona NorteHoy: Amb veu de dona cuenta con tu ayuda

Amb veu de dona necesita tu ayuda con esta petición «President de la Generalitat de Catalunya: modificar el protocol d'actuació dels cossos de seguretat en cas d'agressió masclista». Únete a Amb veu de dona y 189 personas que ya han firmado.