Thiérache windmolenvrij

0 have signed. Let’s get to 1,000!


Il y a aussi une version française de cette pétition

HET 'KAPITAAL' VAN DE THIÉRACHE

De Thiérache (in de Picardie, departement Aisne) wordt gevormd door een idyllisch landschap van bossen, riviertjes, glooiende weilanden en akkers. Haar roerige geschiedenis is gematerialiseerd in de talrijke middeleeuwse kerken, klein maar indrukwekkend doordat ze als forten dienden (églises fortifiées). Nog een plus, van heel andere orde: de zwartblauwe nachten die de sterren ongekend helder laten uitkomen, onbeschadigd door licht- en luchtvervuiling. Tenslotte is de fauna van de Thiérache de laatste jaren opmerkelijk verrijkt met de komst en/of toename van voor deze streek zeer zeldzame vogelsoorten als de zwarte ooievaar, zilverreiger en kraanvogel. De Thiérache heeft kortom de potentie om in de nabije toekomst uit te groeien tot een Parc Régional.

LUCRATIEVE CONTRACTEN

Frankrijk heeft dringend behoefte aan alternatieve stroombronnen. De Franse overheid heeft daarom begin deze eeuw zeven regio’s aangewezen, waaronder Picardie, waar windenergie moet worden gewonnen. Van elke regio is een uitgebreide studie (‘Schéma Régional’) gemaakt, waarin wordt ingegaan op alle denkbare aspecten. Om de achterstand in te lopen, heeft de regering Hollande begin 2015 de beperkingen voor plaatsing fors verminderd. Zo is de afstand windmolen-woonbebouwing teruggebracht van 1.000 naar 500 (!) meter en zijn de aangewezen gebieden van de ‘Schéma’s’ losgelaten en mogen windmolenbedrijven het nu overal “proberen”. Grondbezitters, veelal veeboeren en akkerbouwers, worden door deze (vaak buitenlandse) windmolenbedrijven benaderd met lucratieve contracten; de huuropbrengst per windmolen kan al gauw oplopen tot meer dan € 6.000 per jaar. Voor veel boeren is dit een welkome aanvulling op hun inkomen. Ook gemeenten en communauté’s (samenwerkingsverbanden van gemeenten) ontvangen, als compensatie voor hun goedkeuring tot plaatsing, geld van de windmolenbedrijven.
 
HET PROJECT 'GRAND CERISIER': 9 WINDMOLENS VAN 180 METER HOOG

In de kleine gemeenten CoingtNampcelles-la-Cour en Dagny-Lambercy dreigt plaatsing van in totaal 9 windmolens van de allerzwaarste categorie, met een tiphoogte van maar liefst 180 meter. 

Omdat deze molens zo’n groot vermogen hebben, zal er sprake zijn van geluidsoverlast voor bewoners in de directe omgeving (600-1.500 meter).

Ook zal er sprake zijn van aanzienlijke horizon-en lichtvervuiling: de windmolens zullen door hun afmetingen en zichtbaarheid over grote afstand (tientallen kilometers) een enorme impact op de ruimte in het landelijk gebied hebben, zowel overdag als ’s nachts (knipperlichten).

De turbines vormen voorts een serieuze bedreiging voor de vogels, vleermuizen en insecten die terecht komen in de wieken. De Thiérache is extra kwetsbaar omdat er veel vogeltrekroutes overheen gaan.

Plaatsing kan verder leiden tot waardedaling van onroerend goedbouwoverlast en economische schade

Er is inmiddels voldoende wetenschappelijk bewijs dat de stress ten gevolge van chronische hinder of het gevoel dat door de windturbines de omgevings- of levenskwaliteit afneemt, een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid en het welbevinden van mensen die in de buurt van windturbines wonen.

ALTERNATIEVEN

In juridische zin gaat het om private contracten tussen een windmolenbedrijf (multinational) en enkele grondbezitters die financiëel profiteren, echter met vergaande negatieve konsekwenties voor de openbare ruimte en het woon-en leefgenot van een grote groep inwoners in de Thiérache. Het huidige systeem, waarbij windmolenbedrijven feitelijk vrij spel hebben, heeft een onbegrensde wildgroei tot gevolg: waar het kan, worden ze ook geplaatst. Wij vinden dit een ongewenste ontwikkeling en zijn van mening dat er vanuit het departement meer regie moet worden gevoerd om deze wildgroei aan windmolens, die zorgen voor geluidsoverlast en aantasting van de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van de Thiérache, te voorkomen. Dat zou kunnen door bijvoorbeeld kleine windmolenparken aan de randen van de Thiérache te situeren, op ruime afstand van bewoning, met als resultaat geen directe geluidsoverlast voor omwonenden en geen aantasting van de landschappelijke ruimte.
 
Daarnaast pleiten wij voor een departementaal beleid waarin binnen de Thiérache meer ruimte komt voor centrale en decentrale energiewinning via zonnepanelen, waardoor de horizonvervuilende en geluidsoverlast veroorzakende windmolens nu en op termijn overbodig zijn.
 
Voor de iets langere termijn zouden het departement en de inwoners van de Thiérache zich moeten inspannen voor de toekenning van een beschermde status aan de Thiérache als Parc Régional, vanwege het unieke landschap, haar rust en ruimte – een steeds zeldzamer goed –, haar bijzondere flora en fauna en haar karakteristieke cultuurhistorische monumenten (w.o. de gefortifiëerde kerkjes).
 
Wordt de Thiérache in de nabije toekomst een Parc Régional of wordt het een industriëel windmolengebied? Het antwoord op deze vraag kunt u nú mede bepalen, door uw stem te laten horen!
 
WAT KUNT U DOEN OM PLAATSING VAN DE WINDMOLENS TE VOORKOMEN?

Neem deel aan de openbare enquête!


Woont u binnen een straal van 6 km rond het windmolenproject en bent u inwoner van Coingt, Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy, Harcigny, Plomion, Bancigny, Jeantes, Saint-Clément, Besmont, Iviers, Vigneux-Hocquet, Cuiry-lès-Iviers, Dohis, Hary, Renneval, Morgny-en-Thiérache, Thenailles of Braye-en-Thiérache, dan kunt u uw mening geven in de openbare enquête. Deze zal in 2018 worden gehouden en vindt plaats in uw gemeente.
 
Teken de petitie!

Daarnaast starten wij een on line petitie – gericht aan de prefect van het departement Aisne, de heer Nicolas Basselier – tegen de mogelijke plaatsing van negen windmolens in Coingt, Nampcelles-la-Cour en Dagny-Lambercy. Niet alleen de inwoners van bovengenoemde gemeenten, maar alle andere inwoners van de Thiérache en daarbuiten kunnen deze petitie tekenen. Uw privacy blijft daarbij altijd gewaarborgd: de namen van de ondertekenaars zullen uitsluitend bekendgemaakt worden aan de prefect.P E T I T I E  THIÉRACHE WINDMOLENVRIJ !


Ondergetekende is voor:

– duurzame en schone energie in de Thiérache;
 
– bescherming van het woon-en leefgenot van alle inwoners van de Thiérache – in het bijzonder van de gemeenten Coingt, Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy, Harcigny, Plomion, Bancigny en Jeantes – dat direct bedreigd wordt door de plaatsing van zeer zware/hoge windturbines op minder dan 1.000 meter van hun huizen, met aanzienlijke geluidshinder, horizon-en lichtvervuiling, gezondheidsklachten en waardevermindering van huizen tot gevolg;

– bescherming van het unieke landschap, de fauna en het cultuurhistorische erfgoed van de Thiérache, die onherstelbaar beschadigd en/of vernietigd zullen worden door de plaatsing van windmolens;
 
– meer regie door het departement Aisne in het plaatsingsbeleid, zodat de onbegrensde wildgroei van windmolens in de Thiérache wordt voorkomen en/of aan banden wordt gelegd;
 
– het stimuleren van plaatsing van zonnepanelen als alternatief voor horizonvervuilende en geluidsoverlast veroorzakende windmolens;
 
– toekenning van de beschermde status aan de Thiérache als Parc Régional.

Abonneer je op platformthierache.com om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.