Victory

Powrót do Polskiego Radia na najwyższym poziomie

This petition made change with 1,257 supporters!


Jako słuchacze i sympatycy Polskiego Radia, którym leży na sercu dobro tej instytucji, pragniemy wyrazić sprzeciw wobec ostatnich decyzji Zarządu. W ciągu samego tylko ostatniego miesiąca zostały zwolnione dyscyplinarnie trzy osoby z kierownictwa Związku Zawodowego Dziennikarzy Trójki i Dwójki (podlegające ochronie z artykułu 32 Ustawy o Związkach Zawodowych) – osoby, wobec których przełożeni nie wyrażali wcześniej żadnych zastrzeżeń merytorycznych. Uzasadnienie tych decyzji w postaci zarzutów o „stosowanie czarnego piar’u” czy „destabilizację pracy Zarządu PRSA oraz samej Spółki poprzez publiczne nękanie Zarządu (…) żądaniami przystąpienia do mediacji” oznacza nic innego, jak dyskryminację ze względu na przynależność do związku zawodowego, dyskryminację jasno zakazaną w Kodeksie Pracy (artykuł 11, punkt 3).

Dnia 12 grudnia zwolniono dyscyplinarnie pana Marcina Majchrowskiego, który od 23 lat jako dziennikarz i redaktor Programu 2 Polskiego Radia stanowi wzór profesjonalizmu, rzetelności i zaangażowania w liczne audycje (m.in. Kanon Dwójki, Wolna sobota, Europa Chopina, O wszystkim z kulturą). Należy do ludzi, dzięki którym Dwójka pełni wyjątkową funkcję dla polskiej kultury i może wypełniać misję medium publicznego. Jego praca była doceniana zarówno przez słuchaczy, jak i innych radiowców, o czym świadczy choćby przyznanie mu Złotego Mikrofonu w roku 2010. Fala zwolnień zaczęła się jednak już w kwietniu br. od Jerzego Sosnowskiego, kierownika publicystyki Programu Trzeciego Polskiego Radia (m.in. Klub Trójki, Literackie Biuro Śledcze). Następnie, w listopadzie br., w odstępie kilku dni dyscyplinarki dostali redaktor Paweł Sołtys (m.in. Serwis ekonomicznyInformator ekonomiczny, Bardzo ważny projekt i Salon ekonomiczny) oraz wydawca Wojciech Dorosz (m.in. Magazyn Bardzo Kulturalny, Trójka pod Księżycem czy Klub Trójki).

Zwracamy się z wnioskiem o rewizję tych decyzji przez Ministerstwo Skarbu, Radę Mediów Narodowych, wreszcie Zarząd i Radę Nadzorczą Polskiego Radia S.A. – oraz przywrócenie do pracy kompetentnych i profesjonalnych dziennikarzy. Wszystkie wspomniane wyżej audycje miały szeroki krąg odbiorców i żywy odbiór, a ich prowadzący wyznaczali najwyższe standardy dziennikarskie, wspólnie z innymi pracownikami umożliwiając Polskiemu Radiu S.A. spełniać istotne obowiązki określone ustawą o radiofonii i telewizji (zgodnie z artykułem 7, punkt 1 statutu Spółki). Konflikt pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą można rozwiązać tylko metodami dialogu i mediacji, a nie dyscyplinarnymi zwolnieniami osób ustawowo chronionych. Jesteśmy na miejscu.Today: Magazyn GLISSANDO is counting on you

Magazyn GLISSANDO needs your help with “Powrót do Polskiego Radia na najwyższym poziomie”. Join Magazyn GLISSANDO and 1,256 supporters today.