Petition Closed
Petitioning Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba

Powiedz “nie” cierpieniu milionów świń w Unii Europejskiej!

173,480
Supporters

Razem możemy to zmienić! Naszym sercom bliski jest los milionów zwierząt, które nie mogą ochronić same siebie przed okrutnym traktowaniem – zwierząt w hodowli przemysłowej. Ale jesteśmy pewni, że wspólnie możemy coś dla nich zrobić.

Poprzez swoja kampanię „Szanuj mnie”, CIWF skupia się na rzeczywistości chowu świń w całej Europie.

Świnie są inteligentnymi i towarzyskimi zwierzętami. Każda z nim ma swój własny charakter, tak jak nasze psy czy koty. Jednak większość z tych, które każdego roku są zabijane – około 11 milionów w Polsce i aż 250 milionów w Unii Europejskiej – żyje w warunkach, które są niezgodne z obowiązującym prawem i dalekie od zapewnienia im dobrostanu.

Możemy im pomóc przez jeden prosty gest – podpisanie petycji, która wzywa polskiego jak i innych europejskich ministrów rolnictwa do pełnego wdrożenia Dyrektywy 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń uchwalonej 12 lat temu!

Śledztwo przeprowadzone przez CIWF na polskich i czeskich fermach potwierdza, że:

·  świniom rutynowo przycina się z młodym wieku ogonki; zabieg ten przeprowadza się bez znieczulenia

·  pomieszczenia, w których trzyma się zwierzęta są często brudne, brak też w nich słomy albo jakiejkolwiek ściółki

·  jałowe otoczenie i nuda powodują u zwierząt agresję i prowadzi do walk, co skutkuje licznymi ranami

·  świnie pozostawiane są bez opieki lekarskiej.

Polska przyjęła europejskie prawo dotyczące ochrony świń, którego kluczowe elementy obejmują zapewnienie zwierzętom słomy, zakaz rutynowego obcinania ogonków, czy też zapewnienie czystego i wygodnego otoczenia.

Każdy i każda z Was może odegrać aktywną rolę w zakończeniu cierpienia 11 milionów świń w Polsce i wielu więcej w Europie. Jedyne, o co prosimy to wsparcie kampanii CIWF i podpisanie petycji, którą kierujemy do polskich i europejskich władz w celu jak najszybszego egzekwowania prawa dotyczącego ochrony świń.

Pokażmy, że nie jest nam to obojętne. Sprawmy, aby zwierzęta miały godne życie: podpisz i udostępnij naszą petycję.

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie kampanii.

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku

 

Petycja po włosku

Petycja po niemiecku

Petycja po francusku

Petycja po hiszpańsku

Petycja po niderlandzku

Letter to
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba
Na większości ferm w Europie, również w Polsce, świnie trzymane są w jałowych warunkach na rusztowej podłodze, bez słomy albo ściółki, okaleczane przez rutynowe zabiegi. Stanowi to wyraźne naruszenie europejskiego prawa stworzonego w celu ochrony dobrostanu świń.

Pomimo tego, że wszystkie kraje UE miały 11 lat na przygotowanie się do wdrożenia Dyrektywy, jej wymagania nadal nie są w pełni egzekwowane. Każdego roku powoduje to cierpienie milionów świń.

Ja, niżej podpisany/a, zwracam szczególną uwagę na to, że w wielu krajach UE:
- zakaz rutynowego przycinania ogonków i zębów jest często ignorowany
- wymagania dotyczące zapewnienia świniom słomy lub innego materiału, dzięki któremu mogłyby wyrażać naturalne zachowania są często ignorowane
- wiele loch jest nadal miesiącami trzymanych w wąskich kojcach pomimo obowiązującego na terenie UE częściowego zakazu*.

Dlatego namawiam do natychmiastowego podjęcia działań w kierunku pełnego przestrzegania wymagań Dyrektywy ustanawiającej minimalne normy ochrony świń (2008/120/WE) i zachęcenia do tego samego innych krajów członkowskich.

* Zakaz ogranicza używanie kojców indywidualnych do pierwszy czterech i ostatniego tygodnia ciąży.

CIWF Polska started this petition with a single signature, and now has 173,480 supporters. Start a petition today to change something you care about.